Gezocht: Kennismakelaar Food for the Future

Projectaanstelling voor 8 tot 18 uur per week.

Door: Sharon Janmaat 05 mrt, 2018

Food for the Future is een samenwerkingsverband van onderzoeks- en onderwijsinstellingen om bedrijven in de Rotterdamse (regionale) Foodsector te begeleiden in de transitie naar de Next Economy. Het initiatief hiervoor is genomen door het Rotterdam Food Cluster. De essentie van het nog op te richten samenwerkingsverband is dat alle onderzoeksresultaten beschikbaar worden gesteld aan alle deelnemende onderwijsinstellingen o.a. in de vorm van vernieuwend en up-to-date lesmateriaal.

[DEZE VACATURE IS VERVULD]

Functie

De Kennismakelaar legt in opdracht van de coöperatie Food for the Future i.o. de verbindingen tussen het onderzoek en het onderwijs. Deze bestaan uit 2 universiteiten, 2 hbo- en 5 mbo-instellingen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het vertalen van onderzoeksresultaten naar onderwijstoepassingen en -programma’s bij alle deelnemende onderwijsinstellingen, beginnende bij het beroepsonderwijs. Dit moet leiden tot meer transitiegericht onderwijs op Foodopleidingen en bedrijfsopleidingen gericht op innovatie, en nieuwe onderwijsvormen.

De Kennismakelaar werkt nauw samen met de aangewezen verbindingsofficieren uit de betrokken organisaties en met de ambtenaren van de gemeente Rotterdam en omliggende gemeenten. Hij/zij rapporteert aan de stuurgroep van Food for the Future dat bestaat uit afgevaardigden van de betrokken Colleges van Bestuur. Het eerste aanspreekpunt voor de Kennismakelaar is de Projectleider van Rotterdam Food Cluster.

Het betreft een tijdelijke functie in de projectvorm voor de duur van april 2018 t/m december 2019 voor 8 tot 18 uur per week. Na evaluatie behoort verlenging tot de mogelijkheden.

De Kennismakelaar:

 • Is zelf verantwoordelijk voor de precieze invulling van de functie van Kennismakelaar.
 • Signaleert en adviseert proactief alle betrokkenen.
 • Kan zich verbinden aan de reeds ontwikkelde visie en onderzoeksagenda en draagt bij aan de verdieping en uitwerking ervan.
 • Voert zijn werkzaamheden uit binnen de kaders en afgegeven budget die door de stuurgroep zijn gesteld.
 • Anticipeert op externe geldstromen.
 • Bewaakt en verbetert op een systematische wijze de kwaliteit van alle activiteiten.
 • Onderhoudt een intensieve relatie met de instellingen en draagt zorg voor de verbinding met bestuur, management, docenten en studenten van de betrokken onderwijsinstellingen.
 • Weet vragen uit het bedrijfsleven te over te brengen naar de docenten en studenten.
 • Werkt nauw samen met het business development om de trends in de sector te lezen en te vertalen.

Kennis en vaardigheden

 • Hbo werk- en denkniveau, met het vermogen om op alle niveaus te schakelen.
 • Brede aantoonbare affiniteit met Food.
 • Specifieke kennis van (systeem)innovatie en kennisontwikkeling.
 • Inzicht in sociaal-maatschappelijke, financieel-economische en politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Vaardigheid in:
  • Het omgaan met overheid, semioverheid en bedrijfsleven.
  • Het opereren binnen de kennisinfrastructuur.
  • Het regisseren van netwerken.

Competenties

 • Onafhankelijkheid.
 • Conceptueel denken.
 • Leer en ontwikkelvaardigheden ontwikkelen.
 • Plannen en organiseren.
 • Overtuigingskracht.
 • Netwerken.
 • Resultaat- en kwaliteitsgericht.
 • Sensitiviteit.
 • Inspireren.

Deze opdracht wordt gegund op basis van:

 • Aantoonbaarheid van genoemde kennis en vaardigheden op basis van cv.
 • Uurtarief

De aanwezigheid van de genoemde competenties worden getoetst in een gesprek.

Contactgegevens

Je kunt je sollicitatie tot uiterlijk 18 maart richten aan Martijn Roosen.
Belangstellenden die na de reactietermijn reageren, worden niet meer in de selectieprocedure meegenomen.

Procedurele vragen kunnen worden gesteld aan Martijn Roosen, tel: 06 – 2714 8536.
Inhoudelijke vragen kunnen per email gestuurd worden aan Sharon Janmaat-Bouw.