15 oktober 2018

Voedselagenda toekomst

Hoe moet de voedselagenda van de toekomst eruit zien?

Duurzame productie is nodig om gezond en veilig voedsel voor iedereen te kunnen garanderen. Nederland is toonaangevend in Agrifood: er is enorme voortgang geboekt op het gebied van de productie van kwalitatief goede, betaalbare en veilige producten. Aan de andere kant leiden schaalvergroting en intensivering ook tot uitputting van landbouwgronden, een hoge inzet van gewasbeschermingsmiddelen, verlies van natuur en biodiversiteit en verarming van rurale gebieden. Daarnaast gaat er tijdens de productie en bij consumenten veel voedsel verloren. Verder is het vertrouwen van de consument in de voedselsector relatief laag als gevolg van incidenten en de toename van obesitas en diabetes.

Het roer moet dus om. Deze conclusie wordt inmiddels breed gedragen. In het afgelopen jaar heeft een coalitie van Europese organisaties een declaratie naar de Europese commissie gestuurd. Hierin wordt aangegeven dat de Agrifood industrie stappen neemt om de Europese agri-food sector weer vitaal te maken, consumentenvertrouwen te herstellen en volledig duurzaam te maken zodat we ook toekomstige generaties kunnen voorzien van voldoende veilig, gezond en betaalbaar voedsel. Dit heeft er mede toe geleid dat in de plannen voor het volgende kader programma (HORIZONEUROPE) hieraan veel meer prioriteit wordt gegeven. Het gaat hier echter nog om plannen en juist in de komende maanden zal het noodzakelijk blijven dat de Agrifood industrie niet alleen duidelijk blijft maken waarom dit een belangrijke prioriteit is, maar ook wat er nu precies moet gebeuren.

FoodNexus, de Europese organisatie van bedrijven en kennisinstellingen in de Agrifood sector, organiseert om deze reden bijeenkomsten in zoveel mogelijk landen van de EU. Op 15 oktober organiseert FoodNexus samen met TKI-Agrifood de Nederlandse bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is tweeledig: allereerst gaan we met elkaar in discussie over de prioriteiten die vanuit Nederland gesteld zouden moeten worden, vervolgens willen we met elkaar bespreken wat we als Nederland nu al kunnen doen om de Agrifood sector toekomstbestendig te maken.

Met name bedrijven worden uitgenodigd om aan deze belangrijke bijeenkomst deel te nemen.

Programma:

9:00-9:30 - Inloop, ontvangst
9:30-9:45 - Welkom en korte toelichting (Rob Hamer, president FoodNexus)
9:45-10:15 - Nederlandse plannen om de agrifood industrie toekomstbestendig te maken (Kees de Gooijer, CIO TKI Agri-Food
10:15-10:30 - Hoe komt de Europese agenda tot stand en welke inbreng heeft Nederland? (Eric Regouin, ministerie van LNV, national delegate)
10:30-11:30 - Open discussie over stellingen
11:30-12:00 - De voedselagenda van de toekomst, onze prioriteiten
12:00-12:30 - Conclusie en afsluiting (Rob Hamer)

Deelnemers aan het middagprogramma, dat SFI in het kader van de Dutch Agrifood Week organiseert, kunnen voor eigen rekening in het restaurant van URDV de lunch gebruiken.

    Olivier van Noortlaan 120
    3133 AT
    Vlaardingen (Unilever R&D)
Meld u aan