Door: Redactie 19 jul, 2018

Bakker Barendrecht wil als werkgever voorop lopen in het ontwikkelen van mensen. Met gepassioneerde mensen wordt gewerkt aan een gezond passievol product. Dit is nog onvoldoende zichtbaar voor de nieuwe generatie. Karin Faase, HR Manager, en Nicole Machielse, P&O adviseur, vertellen hoe zij samen met andere groente- en fruitbedrijven de agrofoodsector beter op de kaart willen zetten.

Met passie werken aan een passievol product

‘Bij Bakker Barendrecht werken mensen met enorm veel passie aan een passievol gezond product. De enorme focus voor de klant kenmerkt Bakker Barendrecht. Bij elk vraagstuk wordt gekeken naar het klantbelang vanuit verschillende afdelingen, zodat iedereen impact heeft’, vertelt Karin Faase. Nicole Machielse voegt hieraan toe: ‘Één van onze kernwaarden is “we zijn gepassioneerd” en passie is ook precies wat we voelen; voor onze mensen, onze klanten, onze leveranciers en onze producten.’

Groene druif of rode kers?

Aan de ontwikkeling van medewerkers wordt veel aandacht besteed. Nicole Machielse vertelt over het levensfasebewuste personeelsbeleid ‘ZiezO’, wat staat voor Zaaien en Oogsten. ‘In (loopbaan)gesprekken wordt gezaaid, zodat in iedere fase geoogst kan worden. De groene druif staat in het begin van de loopbaan en moet zichzelf nog leren kennen. De rode kers settelt zich met een partner en het al dan niet krijgen van kinderen speelt een grote rol. De oranje sinaasappel denkt na over het leven en hoe het nu verder moet. En tot slot de gouden ananas, die innerlijke rust en stabiliteit ervaart en hierdoor een periode van nieuwe creativiteit ingaat. In al deze fasen kijken we naar de velden werk & financiën, leren & ontwikkelen, gezondheid & conditie, samenwerken & leiding en familie & sociale contacten. We houden rekening met de behoeften van medewerkers in de specifieke fase en zetten daarop diverse instrumenten in.’

40-Jarig dienstverband is geen uitzondering

Karin Faase vertelt met trots: ‘Een 40-jarig dienstverband is geen uitzondering. Veel medewerkers werken hier tussen de 25 en 45 jaar. We hebben een enorme ‘plakfactor’. Doordat we hard groeien, op dit moment hebben we op een drukke dag zo’n 1.000 medewerkers rondlopen, zijn er veel kansen. Het is wel belangrijk dat je zelfredzaam bent en blijft vragen naar de mogelijkheden. Omdat er zoveel verschillende afdelingen en mogelijkheden zijn, houden we onze medewerkers lang geboeid. Veel mensen willen nou eenmaal niet hun hele werkzame leven hetzelfde doen. Ook internationaal liggen er kansen doordat we deel uitmaken van Greenyard en als Bakker ook actief zijn in Tsjechië en op de Belgische markt.’

‘Jongeren zijn heel anders bezig met ‘gezond’ eten; wij verwachten dat zij ons prikkelen met hun verrassende ideeën tijdens de Markt Match in oktober.'

Nicole Machielse P&O adviseur Bakker Barendrecht

Human Capital Pool biedt werkzekerheid in de foodsector

Bakker Barendrecht is aangesloten bij een aantal projecten die geïnitieerd zijn door het Rotterdam Food Cluster. Karin Faase vertelt over hun deelname aan de pilot Human Capital Pool. ‘Met dit project willen we mensen op een laagdrempelige manier de sector laten verkennen en werkzekerheid bieden. De groente- en fruitbranche (AGF) kent een sterk cyclisch karakter: hoge piek in de zomermaanden en minder werkgelegenheid in de winter. Door de krachten te bundelen binnen de AGF en met anticyclische bedrijven, verwachten we meer stabiliteit waardoor we werkzekerheid kunnen bieden en groei en ontwikkeling mogelijk maken. Het is niet altijd bekend, maar de AGF-branche biedt veel mooie kansen. Één van de redenen waarom studenten graag een traineeship volgen bij Bakker Barendrecht is vanwege het duurzame karakter. Het is echt een betekenisvolle baan, want je bent bezig met het dagelijks eten en leven van mensen. Samen met andere groente- en fruitbedrijven in het Rotterdam Food Cluster willen we de sector nadrukkelijker op de kaart zetten, omdat we met elkaar een betekenisvolle rol kunnen spelen voor de gehele branche.’

Wilt u meer weten over of deelnemen aan de pilot Human Capital Pool? Bekijk hier meer informatie.

Markt Match: vernieuwende ideeën voor de groente- en fruitsector

Naast de Human Capital Pool werkt Bakker Barendrecht samen met andere gerenommeerde groente- en fruitbedrijven mee aan Markt Match. Tijdens dit 48-uurs event op 4 en 5 oktober worden jongeren uitgedaagd om met vernieuwende ideeën te komen voor de foodsector. ‘Jongeren zijn heel anders bezig met ‘gezond’ eten en we verwachten dat zij ons prikkelen met verrassende ideeën. Andersom hopen we dat hierdoor een wereld voor hen opengaat. We zien gelukkig dat steeds meer mensen kiezen om bij bedrijven in onze sector te werken die bijdragen aan gezondheid en duurzaamheid, in plaats van enkel te gaan voor een bekende naam’, spreekt Nicole Machielse hoopvol uit.

Na een aantal inspiratiesessies met branchegenoten ter voorbereiding op de Markt Match, lijkt iedere partij hetzelfde maatschappelijke doel na te streven. ‘We hebben een fantastisch product, wat bijdraagt aan een gezondere wereld, maar het wordt onvoldoende gezien. Hoe frustrerend is dat? Door de jongeren, de consumenten van de toekomst, bij deze uitdagingen te betrekken, hopen we hen te enthousiasmeren voor de foodsector en hun ideeën in de praktijk te brengen om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Waar we het voor de huidige generatie ouders gemakkelijk willen maken om groente te (laten) eten door de introductie van snackkomkommers en snoeptomaatjes, willen we ook dergelijke innovaties voor de nieuwe generatie ouders bedenken. Ik verwacht dat de energie en de creativiteit van de jongeren ons heel veel inspiratie op gaan leveren. Hopelijk leidt dit tot innovaties zoals maaltijdpakketten en snoepgroenten of manieren om nog duurzamer te zijn’, aldus Nicole Machielse over haar verwachtingen.

Meer informatie over Markt Match vindt u hier.

Duurzame keten leidt tot competitief product en innovatie

Albert Heijn, Bakker Barendrecht en de groente- en fruittelers werken al decennialang op een unieke manier samen en dragen daarmee bij aan verduurzaming van de agroketen en een gezondere toekomst voor alle spelers in die keten. Karin Faase over de rol van Bakker Barendrecht in de keten. ‘Als ketenregisseur staan we voor een sterke keten, waarin we teler en consument samenbrengen. Het is heel mooi om duurzame initiatieven in de wereld te zien en de juiste partijen met elkaar te verbinden. Onze samenwerking kenmerkt zich door duurzaamheid.

Écht het verschil maken

Bakker Barendrecht opereert voornamelijk achter de schermen legt Karin Faase uit. ‘Veel innovaties, die in de schappen van onze klant liggen, komen in co-creatie tot stand. Een voorbeeld van een duurzame innovatie is de top seal verpakking op fruit ter vervanging van de plastic deksel. Hiermee besparen we op jaarbasis een hoeveelheid verpakkingsmateriaal die vergelijkbaar is met 6,5 miljoen anderhalve liter PET flessen. Daarmee maken we écht het verschil! We werken hieraan met multidisciplinaire teams, samen met onze ketenpartners, zodat we integraal innovaties bedenken die goed uitvoerbaar zijn. We zetten we steeds meer in op diepgaand specialisme door trainingen aan te bieden. Daarnaast is diversiteit in medewerkers belangrijk. Hierdoor kunnen we slimmer met elkaar werken.’