Door: Sharon Janmaat 17 jul, 2018

Op donderdag 5 juli kwamen topbedrijven uit de agrofoodsector bijeen in de Rotterdam Science Tower, waar een aantal presentaties zijn gegeven en discussies zijn gevoerd rondom het onderwerp ‘Smart Agro Logistics.’ We maken van deze gelegenheid gebruik om alle aanwezigen te bedanken voor hun waardevolle bijdrage.

Krachtige agrofoodregio geconcentreerd in Zuid-Holland

Marcel Michon, Managing Partner bij BUCK Consultants, presenteerde de uitkomst van een onderzoek naar de verschillende agrofoodketens in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de impact van Brexit.

Marcel Michon: ‘De agrofoodsector is een belangrijke sector voor Nederland. De economische kracht zal in steeds sterkere mate worden bepaald door een ingenieus samenspel van primaire productie, veredeling, vermeerdering, handel en logistiek, geconcentreerd in een ruimtelijk ontsloten netwerk met wereldspelers op alle gebieden. We moeten het in kaart brengen en ook vertellen aan de buitenwereld, het maakt ons echt uniek. Bring in the Dutch!’

Een aantal uitkomsten uit het onderzoek:

  • In totaal wordt 78% binnen Europa geëxporteerd, waarbij Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de top 4 belangrijkste bestemmingen zijn.
  • De export in de dierlijke ketens (zuivel, eieren en vlees) is in 2016 en 2017 exponentieel gegroeid.
  • Zuid-Holland heeft de grootste productieopbrengst in Europa met een relatief klein oppervlakte.

Smart Agro Logistics Marcel Michon

Voorbereiding op de Brexit van belang

Aangezien het VK de derde exportmarkt is voor de Nederlandse agrofoodsector is het belangrijk voor bedrijven om zich te verdiepen in eventuele gevolgen van de Brexit. Marcel Michon: ‘Bedrijven bereiden zich voor, ‘oefenen’ al met ladingen op landen met vergelijkbare obstakels en spreken zelfs van het bouwen van een UK Hub in deze regio. Een mooi project lijkt me om samen snel op te pakken, omdat er een gemeenschappelijk belang is bij het bedrijfsleven, overheden en andere betrokken organisaties.’

Voor de logistiek kan de Brexit o.a. de volgende gevolgen hebben: langere levertijden door strenge grenscontroles, vertragingen bij de grens, negatieve impact op kwaliteit van versproducten en onvoldoende geschoold personeel om controles snel uit te voeren. Toch biedt de Brexit ook kansen volgens Sharon Janmaat, projectmanager bij het Rotterdam Food Cluster: ‘Bedrijven kunnen zich richten op arbeidsmigratie; door activiteiten die nu in het VK plaatsvinden naar Nederland te halen. Als we vanuit onze regio goed anticiperen op de Brexit, kan dit een voordeel opleveren ten opzichte van een andere regio zoals Antwerpen.’

Een aantal bedrijven bereidt zich al voor op de Brexit door bijvoorbeeld als proef kleinschalig naar Canada te exporteren. Wilt u zich ook voorbereiden op de Brexit? Ga dan naar: www.brexitloket.nl.

Download hier de presentatie.

Hoe kunnen we de voedselketen transparanter maken?

Lisa Lütticke, masterstudent Supply Chain Management aan Erasmus Universiteit, presenteerde haar afstudeeronderzoek in opdracht van het Rotterdam Food Cluster over consumentenbehoefte naar productinformatie en het delen van data binnen de gehele voedselketen. ‘Consumenten hebben steeds meer behoefte aan informatie over processen en betrokken partijen bij de totstandkoming van een product. Daarom is het noodzakelijk om productdata met de gehele voedselketen te delen in een blockchain-gebaseerd platform’, beveelt Lisa Lütticke aan.

Download hier de presentatie.

Smart Agro Logistics Lisa

Wilt u concurrentievoordeel behalen door ketenfinanciering?

Sam Schulze, masterstudent Supply Chain Management aan Erasmus Universiteit, presenteerde zijn afstudeeronderzoek in opdracht van het Rotterdam Food Cluster over de voordelen van ketenfinanciering (Supply Chain Finance). Door de financiële stromen te integreren met de fysieke stromen kunnen partijen samenwerken en ook samen daarvan profiteren. Retailers, groothandels en telers kunnen zo de liquiditeit en cashflow verbeteren. Ketenfinanciering vindt met succes plaats in een groot aantal andere sectoren. Logistieke bedrijven binnen de AGF-keten spelen ook een cruciale rol; zij kunnen financiële diensten aan klanten bieden om een concurrentievoordeel te creëren en daarmee hun positie in de voedselketen verbeteren. Kanttekening hierbij is dat voorfinanciering van versproducten lastig blijkt aangezien de producten pas betaald worden na kwaliteitscontrole bij levering. ‘Of uw bedrijf nu producten vervoert, produceert, importeert of opslaat, u hebt tal van mogelijkheden om uw financieringskosten, liquiditeit en positie in uw supply chain te verbeteren’, oppert Sam Schulze.

Download hier de presentatie.

Smart Agro Logistics Sam

Hoe kan de agrologistiek nog efficiënter ingericht worden?

Freek Brilleman, Managing Partner bij BeSCOPE Solutions BV, toonde de resultaten van de simulatie met een viertal bedrijven: The Greenery, Snijpunt, Verstegen en ABC Logistics. Vanuit deze simulatie is gebleken dat er 5% bespaard kan worden in logistieke kosten. Met het oog op eerdere onderzoeken in andere sectoren kan gesteld worden dat er bij aansluiting van meerdere bedrijven zelfs 10 tot 15% bespaard kan worden. Het uiteindelijke resultaat zal een daling van transportbewegingen en daarmee een verlaging van CO2 uitstoot zijn. Natuurlijk vraagt dit investering, maar er is in andere sectoren aangetoond dat er een terugverdienmodel is. Hiervoor is schaalgrootte (lees: meer samenwerkende bedrijven) nodig. Freek Brilleman roept andere bedrijven op om te investeren voor een beter resultaat. ‘Hoe meer orders, hoe hoger de waarschijnlijkheid voor betere resultaten. Dit geeft de bedrijven in het foodcluster potentieel om naast productontwikkeling, ook in overslag en transport te verduurzamen en kosten te besparen.’ Uit de gesprekken rondom de presentatie is duidelijk naar voren gekomen, dat er grote behoefte is aan een digitaal platform waar logistieke data gedeeld kan worden. Het Rotterdam Food Cluster onderzoekt momenteel de mogelijkheden en voorwaarden voor dit platform.

Download hier de presentatie.

Smart Agro Logistics BeScope

Verwachtingen data simulatie

The Greenery en ABC Logistics zijn twee van de vier bedrijven die data hebben aangeleverd voor de simulatie. Thomas Knibbeler, Team Manager SCM bij The Greenery, en Marcel van Bruggen, Manager Transport Department bij ABC Logistics, spreken hun verwachtingen uit.

Thomas Knibbeler: ‘Niet elke vrachtwagen die bij ons vertrekt of aankomt is volgeladen, dus wij zien zeker wel dat er winst te behalen valt als we samenwerken met andere bedrijven. Wij kijken uit naar een vervolg.’

Marcel van Bruggen: ‘Wij bundelen de logistieke stromen voor de bedrijven binnen de Best Fresh Group. Zo kunnen we de stromen efficiënter maken. Wij willen nu ook onze data delen met andere AGF bedrijven om samen nog efficiënter te werken en met elkaar een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.’

Links: Marcel van Bruggen (ABC Logistics). Rechts: Thomas Knibbeler (The Greenery).

Meedenken over digitaal platform?

Graag willen we met zoveel mogelijk bedrijven een Programma van Eisen opstellen voor een te ontwikkelen digitaal platform. Wilt u hierover meedenken en zo in de toekomst uw logistieke efficiëntie verhogen? Neem contact op met Sharon Janmaat.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Smart Agro Logistics? Houd dan onze nieuwsbrief in de gaten en/of volg ons op LinkedIn, Facebook en Twitter.