Door: Adriaan van der Giessen 07 feb, 2018

In 2050 zal de wereldpopulatie met 28% groeien tot ruim 9 miljard mensen. De meeste mensen zullen in metropolen leven. Om deze 9 miljard mensen te voeden, zijn slimmere voedselsystemen nodig. Niet overal is het mogelijk om voedsel op het land te verbouwen, door beperkte ruimte, slechte luchtkwaliteit, diverse klimaatomstandigheden en/of vervuilde grond. Voor deze gebieden is vertical farming een mogelijke oplossing. In opdracht van Rotterdam Food Cluster onderzochten vijf studenten van Inholland Delft de kansen voor businessmodellen in vertical farming en keken daarbij naar verschillende steden: Tokyo, Las Vegas en Rotterdam.

De vijf studenten volgen drie verschillende opleidingen bij Inholland in Delft. Sylvia Eijpe en Emma Jense – Landscape and Environment Management, Ilse Hoogendijk – Food Commerce and Technology, Xianpei Wang en Zuijn Tang – Double degree Agribusiness. Zij hebben onderzocht of en hoe vertical farming een interessante businesscase kan opleveren voor Rotterdam. Om een goed beeld te krijgen van de businesskansen is de ontwikkeling van vertical farming bij drie steden onderzocht.

Hoe kan vertical farming in verschillende steden ingezet worden?

Vertical farming is voornamelijk interessant voor grote steden waar klimaat, luchtkwaliteit en/of bodem ongeschikt is om voedsel te verbouwen en import bemoeilijkt wordt door slechte verkeersstromen.

De drijfveren om een vertical farm te bouwen verschilt per land en stad volgens het onderzoek van de studenten. In Tokyo is het belangrijk om vers en veilig voedsel te produceren vanwege de nucleaire vervuiling. Voor Las Vegas valt er veel winst te behalen met vertical farming door lokaal voedsel te produceren, omdat men daar nu veel producten importeert. In Nederland wordt vertical farming vooralsnog ingezet voor research doeleinden. Deze vertical farmtechnologie is veel gevraagd door (inter)nationale bedrijven en studenten en is daarmee een belangrijk exportproduct voor Nederland. Zo wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het produceren van schaarse producten van hoge kwaliteit in een vertical farm, zoals vanille en saffraan. Wageningen University & Research onderzoekt bijvoorbeeld hoe vanille geteeld kan worden in een kas. Met name het ontwikkelen van nieuwe technieken en toepassingen in vertical farming is een rol waar de Rotterdamse regio zich sterker in zou moeten profileren.

Download rapport

Vertical Farming presentatie studenten Inholland

Wat zijn de voordelen van vertical farming?

Vertical farming houdt in dat voedsel in een gesloten omgeving, in lagen boven elkaar geproduceerd wordt met beperkt ruimtegebruik en zonder bestrijdingsmiddelen. Een vertical farm kan in of dichtbij een stad worden gebouwd en daarmee de inwoners van vers voedsel voorzien.

Vertical farming biedt talloze voordelen ten opzichte van traditionele landbouw:

  • Meer voedsel produceren op een kleiner oppervlakte
  • Vermindering van het zogenoemde hitte-eilandeffect
  • Verbetering luchtkwaliteit
  • Gebruik van schone energie
  • Positieve impuls voor toerisme/economie
  • Vermindering transport en CO2 uitstoot door lokale productie
  • Kwaliteitswaarborging
  • Jaarronde productie
  • Minder waterverbruik
  • Geen invloed door weersomstandigheden

Hoe kijken de studenten naar de toekomst van vertical farming?

Xianpei: ‘Afhankelijk van de locatie zal vertical farming slagen. In Nederland zal hier op korte termijn denk ik weinig behoefte aan zijn, maar in andere landen met een enorme groei in populatie wel.’

Sylvia: ‘Door de hoge kosten denk ik dat vertical farming in Nederland nog niet groots zal worden. In grote steden waar de ruimte schaars is en transportkosten hoog zijn, zal vertical farming een goede oplossing zijn. Dit geldt ook voor steden waar traditionele landbouw niet mogelijk is door bijvoorbeeld het klimaat of vervuiling.’

Ilse: ‘Op grote schaal zal vertical farming in Nederland nog niet toegepast worden, aangezien de vraag nog gering is. Wel zie ik een toekomst voor onderzoeksfaciliteiten. Zo kunnen we onze experts inzetten om elders vertical farms op te zetten. Internationaal zie ik kansen waar normale teelt niet mogelijk is.

Emma: ‘Ik zie wel mogelijkheden voor vertical farming. Vooral in landen zoals Japan, maar ook in Nederland denk ik dat de vraag zal groeien. Ik vraag me af of ooit heel Nederland hiervan gebruik zal maken.’

Tang: ‘In Nederland beschikken we over de technieken die nodig zijn voor vertical farming. Het is van belang om een goed businessplan op te stellen en te onderzoeken of er voldoende vraag naar is.’

Oproep

Rotterdam Food Cluster en high-tech tuinbouwbedrijven starten met een initiatief voor een vertical farming testfaciliteit in de stad. Met deze pilot bouwt de tuinbouwsector nieuwe kennis op om wereldwijd toe te passen op locaties waar voedselschaarste een grote issue is. Het pilotproject zit momenteel in de onderzoeksfase. We zoeken nog bedrijven en kennisdragers die de vertical farm verder willen helpen ontwikkelen. Bent u hightech koploper in de tuinbouwsector of -logistiek? Wilt u meewerken aan dit project of meer informatie ontvangen? Lees hier meer over het project Vertical Farming en meld u aan.

Bekijk project