Door: Amelia Oei 19 nov, 2019

De Food Innovation Academy (FIA) heeft haar deuren geopend. ‘Een clubhuis voor de foodsector’ noemt initiatiefnemer van het eerste uur Gert Kant het. Kant is bestuursvoorzitter bij de Lentiz onderwijsgroep. De afgelopen 5 jaar heeft zijn organisatie samen met ondernemers in en rond Rotterdam de FIA uitgedacht en opgezet. De scholings- en praktijkplek staat in Vlaardingen. Buurman Alfred Bruin van Royal Steensma Bakery heeft zelfs een flink aantal vierkante meters van zijn bedrijf ter beschikking gesteld voor FIA. Een gesprek over wat er gebeurt als theorie en praktijk elkaar ontmoeten.

‘Het initiatief voor de FIA kwam vanuit de levensmiddelenbedrijven zelf’, zegt Gert Kant. ‘Ondanks de crisistijd kwamen zij tot de conclusie dat er in de nabije toekomst een tekort zou ontstaan aan goed gekwalificeerd personeel. Ook ligt de branche regelmatig onder een vergrootglas in de gezondheidsdiscussie en is het beeld van de consument onderhevig hieraan. Het beste is om dit samen op te lossen, dus sloegen we de handen in elkaar met de FIA als resultaat. Samen met de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen hebben we een haalbaarheidsstudie gedaan voor de locatie. De FIA heeft een directe relatie met de levensmiddelenbedrijven. Het curriculum is samen opgesteld.’

Experts van deelnemende bedrijven waaronder Unilever hebben meegeschreven aan het curriculum van de Academy. Dit typeert het enthousiasme van de foodsector in de regio voor deze nieuwe onderwijsvorm. Studenten van het LIFE college uit Schiedam en Inholland volgen bij de Academy hun praktijklessen. In hypermoderne laboratoria en productielijnen, net als in het echte bedrijfsleven. Het enige verschil is dat er hier fouten mogen worden gemaakt zonder dat het de gezondheid van mensen in gevaar brengt.

Gert Kant, bestuursvoorzitter Lentiz onderwijsgroep
Imago foodsector

De FIA wil het gat tussen foodtheorie en praktijk dichten, het imago verbeteren en carrièreperspectief verschaffen. Het is een netwerklocatie waar zaken worden gedaan en kennis gedeeld. Een scholings- en praktijkplek waar jongeren worden geprikkeld te kiezen voor een carrière in de foodsector. En waar mbo- en hbo-studenten samen onderzoek doen voor bedrijven. Kant is trots op het resultaat. In september zijn de eerste lessen gestart. ‘We leiden foodprocessors op die perfect passen in het functieprofiel van de industrie. We leren immers in de beroepspraktijk. Onze labs zijn ook echt van nu, er zijn altijd collega’s uit het bedrijfsleven betrokken bij de lessen en studenten staan letterlijk in de keuken van de bedrijven waar ze stage gaan lopen en later hun werk vinden. We zijn de kweekvijver van talent, zowel van studenten, maar ook van medewerkers van onze partners. De glazen loopbrug van het FIA gebouw naar Royal Steensma Bakery Ingredients heeft dan ook een symbolische functie. In ons contact met de foodsector staat wat we van elkaar kunnen leren centraal.’

Leven-lang-leren

Voor de nabije toekomst zijn er genoeg plannen. Kant vertelt enthousiast: ‘Bedrijven kunnen presentaties geven van nieuwe producten. Er is een restaurant in voorbereiding. We werken aan ‘leven-lang-leren’, bedrijven kunnen hun mensen bij ons laten bijscholen. Onlangs heeft het IJscentrum, het opleidingsinstituut voor ijsbereiders, bewust gekozen om vanuit Wageningen naar de FIA te verhuizen. Daarmee zijn de ijssector en patisseriewereld verbonden.’ De FIA wil ook het basisonderwijs voorlichten over hoe leuk en interessant het is om te werken in de foodsector. ‘Bassischoolleerlingen kunnen bij ons kijken wat er gebeurt in de foodsector. We leggen hen uit hoe we omgaan met voeding van begin tot eind. We willen ons zo breed mogelijk openstellen om het Nederlandse product te laten zien.’

'FIA is een clubhuis voor de foodsector'

Gert Kant, bestuursvoorzitter Lentiz onderwijsgroep
Luchtbrug tussen praktijk en theorie

Alfred Bruin van Royal Steensma is met veel plezier iedere dag gastheer voor studenten van de FIA. Zijn bedrijf is via een luchtbrug letterlijk verbonden met de FIA en de academie maakt gebruik van een aantal ruimtes in zijn bedrijf. Bruin: ‘We geloven dat we in deze samenwerking elkaar aanvullen in toegepaste onderzoek en innovatie. Ons bedrijf heeft actief bijgedragen aan het opstellen van het curriculum. En we zijn middels de luchtbrug letterlijk verbonden. Studenten en medewerkers komen elkaar tegen in de gezamenlijke ruimten. We verzorgen gastlessen, studenten lopen hier stage. Zo dichtbij het onderwijs opereren is zo inspirerend! Na het afronden van zijn opleiding heeft de student ook echt de bagage die nodig is voor het werk in onze sector. De kracht van dit initiatief doet ook wat met mijn eigen organisatie. De 17 sustainable goals van de VN bijvoorbeeld, die centraal staan in het onderwijs. Die resoneren ook onder onze collega’s. Het geeft extra zingeving in onze organisatie. Ik krijg veel positieve reacties terug vanuit de medewerkers over de Food Innovation Academy. Ook het leven-lang-leren programma wordt hier enthousiast verwelkomd. Onze medewerkers ervaren iedere dag dat theorie en praktijk op een bijzondere manier bij elkaar komt.’

Alfred Bruin Royal Steensma Bakery

Alfred Bruin van Royal Steensma Bakery (foto gemaakt door Richard Kok, fotograaf Lentiz onderwijsgroep)

 

Meer weten over Food Innovation Academy? Kijk https://foodinnovationacademy.nl