Door: Redactie 19 apr, 2019

De Nederlandse agrarische sector heeft wereldwijd een sterke import- en exportpositie. Om alle goederen van A naar B te verplaatsen, zijn er veel vervoersbewegingen over weg en water nodig van en naar de Rotterdamse haven. Hoe richt je dat transport zo efficiënt mogelijk in? Die zoektocht vraagt volgens Rotterdam Food Cluster om een nieuwe manier van kijken naar de agrologistiek. Ruim 50 professionals waren op 17 april aanwezig op de bijeenkomst ‘The Future of Agrologistics’.

Vijf sprekers vertelden de zeer geïnteresseerde aanwezigen over de nieuwste ontwikkelingen in foodtransport op het gebied van data en kennisdeling, procesverbeteringen, hightech oplossingen en slimme samenwerkingen. ‘Digitale innovaties zoals track & trace, blockchain en smart reefers zijn onmisbaar voor efficiënte agrologistiek in de regio Rotterdam’, volgens Adriaan van der Giessen, projectmanager Rotterdam Food Cluster.

Track & trace-systeem voor containers

Emma Taapken van het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan de nieuwe digitale dienst Boxinsider; een track & trace-systeem voor containers waarmee verladers in agri & food hun goederen kunnen volgen. ‘Het is nu nog een heel tijdrovende en foutgevoelige klus om bij diverse bronnen handmatig te achterhalen waar en hoe laat de verwachte goederen aankomen. Bovendien loop je met het constant checken van deze informatie continu achter de feiten aan.’ Het track & trace-systeem van Boxinsider combineert automatisch data van verschillende bronnen. Dit zorgt voor een betrouwbare informatievoorziening. ‘Wanneer er iets niet goed gaat tijdens het transport, krijgen gebruikers daarvan direct een notificatie zodat ze daar proactief op kunnen inspelen’, aldus Taapken.

TFOA agrologistiek boxinsider

Digitaal logistiek platform voor efficiënt transport

Waar de ene dienst zich vooral richt op de wensen van de verlader, richt de andere zich meer op de logistiek van de gehele voedselketen. Zo doet Freek Brilleman in opdracht van Rotterdam Food Cluster onderzoek naar Smart Logistics. Hoe kunnen goederen zo efficiënt mogelijk vervoerd worden? Hiervoor heeft Rotterdam Food Cluster samen met foodbedrijven een pilot opgericht. Zij wisselen onderling logistieke data uit in een beveiligde digitale omgeving. Het doel is om logistieke samenwerking te bevorderen en met zo min mogelijk vrachtwagens, zoveel mogelijk producten te vervoeren. ’We creëren een digitaal logistiek platform die ervoor zorgt dat het fysieke transport soepeler verloopt, maar die bijvoorbeeld ook de communicatie tussen de verschillende deelnemers van het platform verbetert. Door sneller op de hoogte te zijn van haperingen in het logistieke proces, kunnen ze hun planning beter stroomlijnen en daarmee veel tijd en geld besparen.’

Ook meedoen in de pilot Smart Logistics?

Neem contact op

TFOA agrologistiek Smart Logistics

Realtime informatie via smart reefers

Promovendus Bob Castelein doet aan de Erasmus Universiteit onderzoek naar de vraag hoe de Rotterdamse haven effectiever gebruik kan maken van reefer containers. Uit zijn onderzoek blijkt dat het waardevol is om als zeehaven sterke koelclusters te creëren waarin verschillende functionaliteiten aan elkaar gekoppeld worden rondom koelhuizen. ‘De Rotterdamse haven kan daarin een belangrijke rol spelen als (co)investeerder. Bijvoorbeeld door grond beschikbaar te stellen en door te investeren in de kwaliteit en bereikbaarheid van faciliteiten voor bijvoorbeeld: energiemanagement, douane en kwaliteitscontroles, depot, PTI’s en onderhoud.’ Een andere casus die hij onderzoekt is het gebruik van de smart reefer. Dat is een koelcontainer uitgerust met een modem die realtime informatie over zijn locatie en interne variabelen zoals temperatuur, luchtvochtigheid en zuurstofgraad kan rondsturen. Deze ontwikkeling is ingezet door rederijen die de toepassing gebruiken om te weten waar hun goederen zijn, waar deze naartoe onderweg zijn en hoe ze beter kunnen worden ingezet. Ook geeft het hen beter inzicht in wanneer de koelcontainer onderhoud behoeft. In de toekomst zijn er volgens Castelein meer mogelijkheden denkbaar. ‘Zo kunnen smart reefers autonome beslissingen nemen in het aanpassen van hun route en in het regelen van hun temperatuur.’ Een van de uitdagingen is dat de data in bezit is van rederijen. ’Als de Rotterdamse haven en rederijen samenwerken, kan de smart reefer veel meerwaarde leveren op het gebied van veiligheid en het versnellen van certificering’, aldus Castelein.

TFOA smart reefer

Betere beschikbaarheid door synchromodaal transport

Hoe kunnen we minder transportkilometers op de weg maken? Door gebruik te maken van andere modaliteiten, bijvoorbeeld over het water. Dat onderzoekt Tom Tillemans, programmamanager van het initiatief NewWays Zuid-Holland. NewWays is een landelijk initiatief met een regionale benadering. ‘Wij proberen de verbinding te maken tussen de behoeften van de Topsector Logistiek en de doelen van de regio en provincie. Dit doen we door samen te bouwen aan nieuwe synchromodale transport-corridors.’ Om het gebruik van alternatieve transportmethoden te stimuleren, is een aantal jaren geleden het Lean & Green Off-Road programma opgericht door Topsector Logistiek en Connekt. ‘Door alle modaliteiten (weg, binnenvaart, spoor, shortsea) te integreren en synchroniseren kunnen bedrijven en overheden CO2 besparen en tegelijkertijd de beschikbaarheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van hun regio vergroten’, aldus Tillemans.

TFOA synchromodaal transport

Efficiënte agrologistiek met blockhain

Dat meer data delen tussen verschillende partijen in de voedselketen cruciaal is voor efficiëntere agrologistiek, lijkt een onbetwistbaar gegeven. Alleen kleven daar volgens Alfred Botterhuis van de digitale service DELIVER, nu nog wel de nodige risico’s aan vast. Zo is er vaak een gebrek aan vertrouwen tussen handelspartijen onderling en is er weinig transparantie over de herkomst van goederen en de route die ze afleggen. De meeste handel vindt bovendien vooralsnog op papier plaats, wat het delen van data een inefficiënt, fraudegevoelig, tijdrovend en kostbaar proces maakt. ‘DELIVER is een open en neutraal systeem dat verschillende internationale handelspartijen en platformen aan elkaar verbindt via blockchain technologie. Het platform zelf is een grote universele stekker die functioneert als een notaris. Via deze notaris kunnen producenten en consumenten toegang krijgen tot elkaars data, zonder dat die wordt opgeslagen door een tussenpartij. Bedrijven zelf blijven dus eigenaar van hun data, maar DELIVER biedt meerwaarde door die data digitaal te koppelen en zo de verbinding te leggen tussen de verschillende platformen’, aldus Botterhuis.

TFOA blockchain DELIVER

Innovaties zelf toepassen?

Wilt u meer weten over een van deze innovaties in de agrologistiek? Wij brengen u graag in contact met de juiste partij. Voor deelname aan het project Smart Logistics kunt u ook contact met ons opnemen.

Neem contact op