Door: Sharon Janmaat 04 apr, 2019

Hoe kunnen we als Nederland voorop blijven lopen in de wereldwijde food en flower industry? In dit doel vinden Rotterdam Food Cluster en HortiHeroes elkaar. Samen met het bedrijfsleven, onderwijs en overheden creëren beide een ecosysteem om innovatie te versnellen en zo onze wereldwijde toppositie in de voedselindustrie te behouden. Desh Ramnath, oprichter van HortiHeroes en Sharon Janmaat, projectmanager Rotterdam Food Cluster, geloven dat een sterk ecosysteem zorgt voor economische groei in de voedselindustrie.

Samenwerken aan gezondere wereld en sterke Nederlandse economie

De agrifoodsector is de grootste werkgever van Nederland en behoort tot de top in de wereld. Daarmee is deze sector een enorme economische bron voor Nederland. ‘Met elkaar moeten we ons inzetten voor een mooie en gezonde wereld’, vinden Ramnath en Janmaat. ‘We hebben in Nederland de kennis, het netwerk, de ervaring en de diversiteit om wereldwijde vraagstukken op te lossen. Denk aan boskap verminderen, watervervuiling en -verspilling tegengaan, CO2-uitstoot reduceren, bedreigde dieren beschermen, het inkomen van arme boeren en landarbeiders verhogen en gezonde voeding voor iedereen beschikbaar maken. Als we met elkaar samenwerken in plaats van tegen elkaar concurreren, kunnen we de wereld mooier, gezonder en beter maken. Bovendien kunnen we zo de Nederlandse economie versterken en inkomens verzekeren van duizenden Nederlanders.’

Waar zijn de econometristen, marketeers, programmeurs en robotbouwers?

Om te kunnen anticiperen op de veranderingen in de wereld zoals digitalisering en robotisering is het volgens Ramnath noodzakelijk dat bedrijven innoveren en hiervoor de juiste mensen aantrekken. ‘Wat de sector nodig heeft naast groene vingers, zijn econometristen, marketeers, programmeurs en robotbouwers. Voor een deel vind je deze mensen in Nederland, maar vooral van programmeurs is er een chronisch tekort over heel de wereld en helemaal in de Nederlandse Food & Flower Industry.’

Als we niet oppassen, doet Nederland straks niet meer mee

Bedrijven van de toekomst hebben door hoeveel impact de voedselindustrie heeft op de economie en spelen allemaal in op food. ‘Als we niet oppassen, creëren landen als China en India een markt waarin Nederland niet meedoet’, waarschuwt Ramnath. ‘Op het gebied van IoT en ICT lopen deze landen voor op Nederland. Daarnaast zijn zon, arbeid en grond in deze landen goedkoper en bovendien zijn de volumes vele malen groter.’ ‘En de governance is eenvoudiger, vult Janmaat aan. ‘In Europa zijn we bovendien afhankelijk van de sourcing van een belangrijk deel van onze producten uit Afrika en Zuid-Amerika. Zuid-Amerika bedient steeds meer de eigen markt en Afrika wordt in meerdere mate opgekocht door landen als China. Aziatische overheden anticiperen op de behoefte aan beschikbare grond en human capital. Hierdoor blijft er weinig keuze over voor Nederland.’

drone food

Investeren in kenniseconomie en wereldwijde voedselproductie

Volgens Ramnath biedt de wereldwijde impact van voeding ook kansen. ‘Om voorop te blijven lopen, moeten bedrijven investeren in de kenniseconomie en tegelijkertijd aandeelhouder worden in de voedselproductie wereldwijd. Enerzijds kunnen de bedrijven meer technische kennis in huis halen door ICT’ers en IoT’ers uit bijvoorbeeld India naar Nederland te halen. Anderzijds kunnen de bedrijven produceren in landen waar de grond goedkoper is en zo aandeelhouder worden van wereldwijde productie. Zo kunnen zij de Nederlandse technologie verkopen aan landen waar zij ook opereren. Hiermee creëer je een duurzaam en rendabel model’, aldus Ramnath.

‘Als we niet oppassen, creëren landen als China en India een markt waarin Nederland niet meedoet.’

Desh Ramnath Oprichter HortiHeroes

HortiHeroes en Rotterdam Food Cluster onderzoeken toekomstige businessmodellen

Janmaat: ‘De grootste USP van regio Rotterdam is onze compleetheid ofwel het ecosysteem van kennis, overheid, bedrijfsleven, jongeren en opleidingen.’ Als strategisch partner van HortiHeroes wordt het netwerk van het Rotterdam Food Cluster nog groter en kunnen beide partijen elkaar versterken. ‘We kijken waar we elkaar kunnen helpen en delen elkaars netwerk. We onderzoeken samen met HortiHeroes en andere partijen toekomstige businessmodellen voor de agrifoodsector’, vertelt Janmaat.
Volgens Janmaat en Ramnath zorgt een sterk ecosysteem voor economische groei. ‘Wij willen samenwerken met bedrijven die begrijpen dat je pas kan floreren als het ecosysteem goed werkt. Ook is het belangrijk dat bedrijven hierin willen investeren. Daarmee investeren zij niet alleen in de toekomst van hun eigen bedrijf, maar ook in de toekomst van Nederland’, aldus Ramnath.

Jongere medewerkers werken samen op ondernemerschap thema’s

Janmaat en Ramnath zien gelukkig steeds meer samenwerking ontstaan binnen verschillende partijen. ‘We merken dat bedrijven bewust bezig zijn met verandering en dit leidt tot steeds meer vraagstukken vanuit het bedrijfsleven’, vertelt Ramnath trots.
‘Dankzij initiatieven van o.a. HortiHeroes werken bedrijven op verschillende niveaus samen’, voegt Janmaat hieraan toe. ‘Niet alleen de CEO’s, maar juist de jongere medewerkers werken samen op ondernemerschap thema’s. Dat stimuleert bedrijven om een deel van hun kennis met elkaar te delen om zo gezamenlijk tot meerwaarde te komen.’

Meer over HortiHeroes

Nieuwe innovaties door kruisbestuiving op HeroFestival

Tijdens het Herofestival op 11 april in de Schiecentrale te Rotterdam kwamen koplopers, innovators, overheid, kennisinstellingen, startups, intrapreneurs en investeerders samen in actie voor globale uitdagingen in de Food & Flower industry. Door pioniers van binnen en buiten de sector aan te trekken wil HortiHeroes samen met haar partners, waaronder Rotterdam Food Cluster, impact maken op wereldschaal. ‘Gave innovaties ontstaan pas als je mensen met verschillende achtergronden bij elkaar brengt: van jong tot oud, van startups tot visionairs’, volgens Ramnath.

Nieuwsbrief HeroFestival verslag

Ondernemer in Food?

Rotterdam Food Cluster, partner van HortiHeroes, stimuleert en ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe toekomstgerichte businessmodellen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Heeft u een innovatief idee, wilt u uw visie over food delen of zoekt u een partij om mee samen te werken? Wij delen uw verhaal graag op ons platform en helpen u verder.

Neem contact op