Door: Sharon Janmaat 24 jan, 2019

Belangenorganisatie GroentenFruit Huis vertegenwoordigt de groente- en fruitsector in Nederland. Doordat op de arbeidsmarkt een goed beeld van deze sector ontbreekt, blijft het aantrekken van werknemers een uitdaging. In dit interview vertelt Gert Mulder, algemeen directeur GroentenFruit Huis, over de verwachtingen van de nieuwe generatie en welke rol een evenement als Markt Match kan spelen bij het aantrekken van deze nieuwe generatie. ‘Markt Match is hét ontmoetingsevent voor bedrijven, scholen en studenten’, volgens Gert Mulder. Om dit event tot een blijvend succes te maken, is bijdrage van bedrijven uit de groente- en fruitsector noodzakelijk.

Verwachtingen nieuwe generatie medewerkers anders dan realiteit

‘Een goed beeld van de groente- en fruitsector op de arbeidsmarkt ontbreekt’, verklaart Mulder. ‘Door digitalisering zijn werknemers met andere skills en vaardigheden nodig. Er worden nieuwe eisen aan producten gesteld op sociaal-, maatschappelijk- en kwaliteitsniveau. Het vergt veel van bedrijven om klanten de garantie te bieden dat producten aan al deze eisen voldoen. Het aantrekken van werknemers is daarbij een uitdaging. Verwachtingen komen niet altijd overeen met de realiteit. Een duurzaam, gezond en eerlijk product past bij de levensbeschouwing van hoger opgeleiden. Bedrijven zijn echter nog niet altijd ingericht op deze nieuwe generatie medewerkers. Hoger opgeleiden willen vaak het verschil maken, wat absoluut mogelijk is, maar soms kan dit wat langer duren. De meeste bedrijven zijn nog traditioneel ingericht, dus je hebt uithoudingsvermogen nodig om iets te bewerkstelligen.’

Groente- en fruitsector biedt werkgelegenheid voor alle niveaus

De groente- en fruitsector draagt bij aan een sterke economie en is de afgelopen decennia enorm gegroeid en zal door maatschappelijke ontwikkeling verder groeien. Voor alle niveaus is er volop werkgelegenheid in de groente- en fruitsector, volgens Mulder. ‘In andere sectoren zie je vaak dat lager opgeleiden worden uitgefaseerd door automatisering van processen, maar in de groente- en fruitsector valt dit nog mee. Uiteraard wordt er ook in deze sector geautomatiseerd, maar de verse producten vergen nog veel arbeid.’
GroentenFruit Huis wil de sector beter positioneren op de arbeidsmarkt. ‘Samen met de vakbonden organiseren we vanuit een opleidings- en ontwikkelingsfonds
(O&O fonds) activiteiten om de ontwikkeling van de sector op de arbeidsmarkt te versterken. We participeren in activiteiten die enerzijds leiden tot het aanbod van de juiste opleidingen en anderzijds de sector presenteert als aantrekkelijk werkveld. We helpen hierbij bedrijven om tot een goed model werkgeverschap te komen’, aldus Mulder.

Markt Match: hét ontmoetingsevent voor bedrijven, scholen en studenten

Markt Match is één van de initiatieven die GroentenFruit Huis ondersteunt. Profilering van de groente- en fruitsector bij de nieuwe generatie stond centraal tijdens dit tweedaagse event. Tweehonderd jongeren van mbo, hbo en universitair niveau werden op 4 en 5 oktober 2018 uitgedaagd om samen met gevestigde bedrijven in de groente- en fruitsector de foodsector te veranderen. Gert Mulder blikt met enthousiasme terug op Markt Match: ‘Tijdens dit event presenteerden bedrijven zichzelf aan studenten en ervaarden de bedrijven hoe ze gezien worden door studenten. Er was veel interactie met potentiële werknemers en er werden leuke discussies gevoerd. Hierdoor was het event erg dynamisch. Markt Match is ook een gouden kans voor studenten om te laten zien wat ze kunnen betekenen voor de sector. Ik was een groot voorstander om de prijs aantrekkelijk te maken. Als je er veel tijd en creativiteit in stopt, hoort daar ook een goede prijs bij.’ De winnaar van Markt Match was ’Goed Brood’, hét brood waarin meer dan 50% groente is verwerkt zonder de smaak van het brood te veranderen. Het winnende team won een foodtrip naar Zuid-Afrika. Wilt u meer weten over andere innovatieve oplossingen van de studenten? Lees hier meer.

Winnaars_Markt Match
Prijsuitreiking van Markt Match. Van links naar rechts: Steven Martina, CEO The Greenery, Irenke Meekma, Algemeen Directeur Bakker Barendrecht, het winnende team ‘Goed Brood’, Sharon Janmaat, projectmanager Rotterdam Food Cluster, André Dijk, CQO Hessing Supervers, Johan in ’t Veld, CEO Coolfresh en Coen Struijs, Accountmanager Groot Zakelijk Rabobank.

Een bijdrage leveren aan Markt Match 2020?

Gert Mulder roept groente- en fruitbedrijven op om een bijdrage te leveren aan Markt Match. ‘Ik hoop dat foodbedrijven Markt Match gaan zien als hét ontmoetingsevent van de sector met hogescholen, universiteiten en studenten. Met name jonge potentieel geïnteresseerden voor onze sector zijn hier aanwezig. We willen dat Markt Match uiteindelijk gedragen wordt door de bedrijven uit de groente- en fruitsector. GroentenFruit Huis en Rotterdam Food Cluster willen hierin een faciliterende rol blijven spelen.’ Wilt u meer weten over Markt Match 2020 en wat het u kunt opleveren? Neem contact op met GroentenFruit Huis.

Neem contact op

Over GroentenFruit Huis

GroentenFruit Huis staat voor de belangen van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit en is een bron van kennis en inspiratie. De leden vertegenwoordigen een aandeel van ruim 80% van de totale omzet in groenten en fruit van € 14 miljard (incl. telersverenigingen).

Vereniging GroentenFruit Huis telt bijna 350 leden. De leden zijn handelsbedrijven en telersverenigingen die zich bezighouden met de afzet van groenten en fruit. Zij zijn gespecialiseerd in binnenlandse groothandel, import, export, be- en verwerken, verpakken en op- en overslag van groenten en fruit.