Door: Adriaan van der Giessen 13 dec, 2017

Op 21 september 2016 ontvingen 7 onderwijsinstellingen een cheque van 5.000 euro van Rotterdam Food Cluster voor het vergroenen van hun schoolgebouwen. Bij de groei van steden en daarmee verhoging van CO2 uitstoot en fijnstof speelt groenvoorziening een steeds belangrijkere rol. Planten zuiveren de lucht. Daarnaast verlaagt het kijken naar groen onbewust je stressniveau en verhoogt het je concentratievermogen. Dit zijn belangrijke resultaten voor onderwijs. De eerste ‘groene’ scholen zullen in februari zichtbaar zijn.

Food for the Future vouchers

Betere luchtkwaliteit, stressvermindering, hoger concentratievermogen

Adriaan van der Giessen, projectmanager bij Rotterdam Food Cluster licht toe wat het project ‘Greening the Schools’ inhoudt: ‘Het vergroenen van scholen is meer dan het plaatsen van een aantal planten of bomen. Het gaat om verticale vergroening ofwel het plaatsen van groen tegen muren. Zo kunnen de planten in iedere ruimte worden toegepast zonder verlies van ruimte. Een ander voordeel is dat planten onbewust veel impact hebben op mensen. Groene wanden zorgen voor stressvermindering en een hoger concentratievermogen. Uit eerder onderzoek door de Vrij Universiteit Amsterdam blijkt dat studenten behoefte hebben aan een groene omgeving. ‘In samenwerking met de VU gaan we nu onderzoek doen naar het effect van de vergroening op scholen door een nulmeting en effectmeting. Hiermee hopen we dat scholen zich bewust worden van de effecten en meer groen aanbrengen in de gebouwen.’

Multifunctionele toepassingen van groen

Door de voortdurende groei van steden wordt er steeds meer CO2 en fijnstof uitgestoten. Mede hierdoor is de luchtkwaliteit in scholen vaak lager dan gewenst. Gelukkig komt er meer aandacht voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in het onderwijs. De rol van groenvoorziening hierin blijft helaas vaak onderschat. Planten verlagen niet alleen het CO2 gehalte maar kunnen ook schadelijke fijnstoffen uit de lucht filteren. De frissere lucht verbetert de concentratie van leerlingen.

Grote steden hebben niet alleen een opgave in het verbeteren van luchtkwaliteit, ook het aanbod van vers voedsel is een belangrijk aandachtspunt. Het gebruik van groen in scholen brengt studenten met beide onderwerpen in contact. Een aantal scholen maken daarom een bewuste keuze voor eetbaar groen. Scholen met food-opleidingen kunnen het groen daardoor op meerdere manieren inzetten; enerzijds voor een betere luchtkwaliteit en anderzijds voor voedselbereiding. ‘We willen studenten de multifunctionaliteit van groen laten zien, zodat werknemers van de toekomst zich bewust zijn van de diverse toepassingen en positieve effecten. Bovendien is vergroening een goedkope en natuurlijke oplossing om je gezondheid te verbeteren,’ vertelt Adriaan van der Giessen.

Groene economie

‘Het mooie van de groene wanden is dat alle planten en materialen door bedrijven uit regio Rotterdam kunnen worden geleverd. In de tuinbouwsector nabij Rotterdam zijn veel bedrijven gevestigd die allerlei planten en bloemen opkweken. Vaak gaan deze de gehele wereld over. Met dit project hopen we dan ook dat ondernemers de kansen zien van het gebruik van groen dichtbij huis, en dat studenten zich bewust zijn van de groene sector nabij de stad,’ aldus Adriaan van der Giessen.

'We willen studenten de multifunctionaliteit van groen laten zien, zodat werknemers van de toekomst zich bewust zijn van de diverse toepassingen en positieve effecten.'

Adriaan van der Giessen Projectmanager Rotterdam Food Cluster

Diverse plannen voor vergroening scholen

Van der Giessen over de plannen van Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Lentiz Life College en het Albeda College die inmiddels hun plan hebben ingediend: ‘InHolland gaat een vergaderruimte vergroenen. Hier wordt verticaal groen toegepast en daarnaast experimenteren ze met groenteteelt op water en onder led-verlichting. Lentiz Life College plaatst een kruidenwand in het workshop restaurant, zodat studenten van de opleiding Food hier gebruik van kunnen maken. Erasmus Universiteit Rotterdam plaatst een kas in het Sustainable Food Lab met drie teeltlagen, waar ook eetbaar groen geteeld wordt. Daaraan zit een klimaatcomputer gekoppeld die je met je smartphone kunt bedienen. Hier wordt wetenschappelijk onderzocht welke gewassen gebruikt kunnen worden in nieuwe maaltijden voor de toekomstige consument. Daarnaast wordt er een groene wand binnen geplaatst en groen op de gevel aangebracht. Met de groene gevel wil men de aandacht van voorbijgangers trekken en de veelzijdigheid van vergroening laten zien. Vergroening in de buitenomgeving verlaagt bovendien de hittestress en isoleert het pand op natuurlijke wijze.’
muur groen

De eerste ‘groene’ scholen in februari

‘De eerste ‘groene’ scholen zullen in februari 2018 zichtbaar zijn. Naast alle positieve effecten voor de studenten is de vergroening ook een uniek element waarmee nieuwe studenten kunnen worden aangetrokken. Als het gaat om gezondere steden, wil Rotterdam Food Cluster met vergroening in het onderwijs binnen de regio Rotterdam een bijdrage leveren en een voorbeeld zijn voor andere regio’s en (inter)nationale steden,’ aldus Adriaan van der Giessen.

Food for the Future

De uitreiking van de cheques vond plaats tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ‘Food for the Future’. Dit is een samenwerking tussen Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, het Wellantcollege, Lentiz onderwijsgroep, Albeda, Wageningen University & Research en Zadkine.
Food for the Future scholen