Door: Roza 19 feb, 2020

Samenwerken om de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dat is het doel van het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Op 14 februari 2020 ondertekenden ruim 30 partijen dit akkoord, waaronder de gemeente Rotterdam, onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties en ondernemers. De ondertekening vond plaats tijdens een bijeenkomst van de Greenboard, waarvan de partners van Greenport West-Holland deel uitmaken.

Op de arbeidsmarkt in Zuid-Holland is een mismatch. Het is van cruciaal belang hier wat tegen te doen als Nederland wereldwijd koploper wil blijven op gebied van tuinbouw. Ook komen er steeds meer vraagstukken bij over robotisering en digitalisering. Daar is passend personeel voor nodig.

66 partijen en sectoren ondertekenden daarom in juni 2019 het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland. Zij willen hiermee de mismatch aanpakken en alle openstaande vacatures vervullen met gekwalificeerde arbeidskrachten.

Tegelijkertijd maakten bedrijven en organisaties in de tuinbouw een begin met het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Zij hebben diverse openstaande vacatures op mbo-, hbo- en wo-niveau. De partners van het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland financieren dit deelakkoord.

Concreet willen de partijen met Het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland de volgende doelen bereiken:

  • 250 mensen begeleiden van ‘werk naar werk’;
  • 500 ondernemers professionaliseren;
  • duurzame inzetbaarheid van 2.000 flexibele arbeidskrachten vergroten;
  • werken aan de beschikbaarheid van experts en arbeidsmigranten;
  • 500 mensen vanuit de bijstand en de Werkloosheidswet laten instromen.
Foto: Greenport West-Holland

Vijf sporen voor het plan van aanpak

Om de doelen te bereiken stelden de partijen een plan van aanpak op. Dit bestaat uit vijf sporen:

  • instroom van personeel vergroten door werving, goede arbeidsmarktcommunicatie en imagoverbetering;
  • portfolio van scholing en opleidingen aanbieden en ontwikkelen voor het ‘Leven Lang Ontwikkelen’;
  • ondernemerschap en werkgeverschap versterken en ontwikkelen;
  • duurzame inzetbaarheid van flexibele arbeidskrachten vergroten;
  • mensen in de WW en de bijstand begeleiden naar de tuinbouwsector.

De partijen die het akkoord ondertekenden versterken en verbinden de bestaande initiatieven. Ook zetten ze zich in voor een goede aansluiting bij de vraag van de ondernemers.

Lees meer over het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland.