Door: Eline van den Hout 26 mrt, 2021

Honderden podcastluisteraars, duizenden views op YouTube: Nieuw Voer heeft steeds meer impact. Ondernemers inspireren elkaar en beleidsmakers blijven op de hoogte van recente innovaties op het gebied van de landbouwtransitie: de verschuiving van conventionele landbouw naar duurzame landbouw.

“Ik ben blij dat ik ondernemers een podium kan bieden voor hun waardevolle verhaal. Sommige luisteraars passen de innovaties die ze horen zelfs direct toe in de praktijk”, zegt Alexander Prinsen, initiatiefnemer en presentator van Nieuw Voer.

Alexander is docent en ondernemer. Hij beweegt zich op het snijvlak van innovatie, natuurwetenschappen en systeemdenken. “Ik maak in mijn werk de vertaalslag tussen ecologisch denken en economisch doen. Voor een circulaire economie moeten we terug naar de basis en vanuit de natuurwetenschappen een ander bedrijfseconomisch systeem ontwikkelen. Daar help ik ondernemers bij”, zegt hij.

Alexander in werkcafé Laatbloeien - foto: Arnoud Verhey Fotografie

 

Een grote versplintering

Sinds 2013 doet Alexander onderzoek naar betere verdienmodellen. Deze deelt hij via zijn blog Masters of Beautiful Achievements. Hij zag in hoe sterk de verduurzaming van de landbouw is verbonden met bijvoorbeeld de biobased economy. Zo is hij in 2017 samen met Stichting Innovatie Glastuinbouw betrokken bij de fermentatie van tomatenstengelsap. Dit restproduct is rijk aan mineralen en een prima grondstof voor onder andere reinigingsmiddelen met microben. Een schoolvoorbeeld van de biobased economy.

Tijdens zijn werkzaamheden stuitte Alexander op een grote versplintering: “Ondernemers in de korte keten, eiwittransitie (red. de omschakeling van dierlijk eiwit naar meer gebruik van plantaardig eiwit), kringlooplandbouw en biobased economy werken langs elkaar heen, terwijl ze elkaar wel degelijk beïnvloeden. Ze zijn allemaal onderdeel van een groot landbouwsysteem en kunnen elkaar versterken”, aldus Alexander. “Ik besloot Nieuw Voer op te richten om de verhalen van deze ondernemers naar buiten te brengen. Ik ga met hen de diepte in en vraag naar de impact van hun bedrijf op het hele landbouwsysteem.”

“Een van de uitdagingen die constant bij alle gesprekken naar boven komt is de wet- en regelgeving. Deze loopt vaak achter en vertraagt innovaties.”

Inmiddels heeft Nieuw Voer 16 afleveringen gemaakt. Deze hebben al tot innovatie geleid. Zo vertelt Simone Koekkoek van Pixelfarming in aflevering 7 waarom natuurinclusieve voedselproductie zo belangrijk is. Een Zuid-Hollandse tomatenkweker raakte hierdoor geïnspireerd en maakte plannen om de biodiversiteit in zijn eigen bedrijf te stimuleren.


Alexander in gesprek met Simone Koekkoek – foto: Nieuw Voer

Een organisatieprobleem

Alexander: “Uit alle podcasts komt naar voren dat we de hele wereld kunnen voeden én de bodem kunnen herstellen. We hebben helemaal geen probleem. Alleen een organisatieprobleem. Een van de uitdagingen die constant bij alle gesprekken naar boven komt, is de wet- en regelgeving. Deze loopt vaak achter en vertraagt innovaties.”

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de podcast met Remco Mensinck, van BioDuPro. Zijn onderneming kweekt meelwormen. Zeer voedzame insecten. Met name de Europese Novel Food wetgeving zorgt ervoor dat het toelaten van insecten voor menselijke consumptie langzaam gaat. “Het vraagt een grote financiële investering om aan te tonen dat jouw product geschikt is voor humane consumptie”, zegt hij. Inmiddels heeft de EU dit goedgekeurd.

Maar de kwekers zijn er nog niet. Ze willen de meelwormen voeden met onder andere landbouwreststromen en de wet- en regelgeving op dat gebied is nog erg tegenstrijdig. Hierdoor stagneert de groei van deze markt en komt de kringlooplandbouw maar langzaam opgang. “Nieuw Voer is er dus ook om dit soort pijnpunten naar buiten te brengen”, zegt Alexander.


Alexander in gesprek met zeewierondernemer Joost Wouters – foto: Nieuw Voer

Nieuw Voer blijft een open platform

De gesprekken van Nieuw Voer worden mogelijk gemaakt door de Vriendenbijdrage. Nieuw Voer Seizoen 2 heeft op dit moment vier Vrienden: Gemeente Rotterdam, Greenport West-Holland, Rechtstreex en Priva.

“We zijn heel blij met hun bijdrage. De website is nu geprofessionaliseerd en we hebben in seizoen 2 weer een reeks mooie interviews kunnen maken”, zegt Alexander. “Maar is meer steun nodig voor nieuwe gesprekken. Nieuw Voer zal altijd een open platform blijven, daarvoor zijn de verhalen te belangrijk. Dit maakt ons wel afhankelijk van donaties en financiële bijdrage van Vrienden. Via onze website kunnen mensen een bijdrage leveren en bedrijven die in onze missie geloven kunnen de podcast sponsoren via de link op onze landingspagina.”

De gesprekken vinden nu via Zoom plaats vanwege de coronamaatregelen. Alexander hoopt ze snel weer op locatie te organiseren. “Na ieder interview is er gelegenheid vragen te stellen. En als we weer mogen samenkomen is er aansluitend een borrel, waar ik als gastheer ondernemers met elkaar in contact breng. Daar smacht ik naar!”

Op 29 maart a.s. zal Gabriël Tschin van Plant One vertellen over hoe groene chemie en bioraffinage een bijdrage leveren aan de landbouwtransitie. Het gesprek vindt plaats via Zoom van 20.00 uur tot 21.00 uur. Je kunt je via deze pagina aanmelden.

Tip: je kunt alle interviews terugkijken via de website of YouTube.