Nieuwe Reefer Service Center boost voor Rotterdam Cool Port

Door: Adriaan van der Giessen 26 apr, 2018

Port Container Services, in 1974 begonnen in de Rotterdamse haven als empty depot onder de naam Pakhoed Container Services, en Mainport Rotterdam Services hebben sinds 1 januari 2018 hun krachten gebundeld op de locatie Rotterdam Cool Port. De zusterbedrijven gaan verder als één groot innovatief containerservicebedrijf onder de naam Mainport Container Services (MCS). De bundeling maakt het mogelijk de reefer containers te behandelen in een state of the art Reefer Service Center. We spraken Hans Vervat, directeur en eigenaar van Mainport Container Services en de Matrans Groep.

De reefers (containers voor koel- en vriesproducten) worden op een innovatieve manier geïnspecteerd, schoongemaakt en indien noodzakelijk gerepareerd en opgeslagen op een zodanige manier dat ze aanmerkelijk minder ruimte in beslag nemen. Zo worden bijvoorbeeld pre-trip inspecties en cleaning over twee etages uitgevoerd. MCS heeft zich hiertoe in twee delen opgesplitst. Het City Depot voor de reefers en het Pernis Depot voor de stalen boxen en modificaties van containers voor onder andere de offshore sector.

Reefer service center - Rotterdam Food Cluster

Reefer Service Center versterkt Rotterdam Cool Port

Rotterdam Cool Port is een combinatie van een grote multimodale Europese shortseahub en een megahub voor de distributie van koel- en vriesproducten. Een combinatie die nog nergens in deze omvang in Europa tot stand is gebracht. Het is een investering van onder andere de provincie Zuid-Holland samen met de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf, die een belangrijke impuls moet geven aan de economie en werkgelegenheid. Door de realisatie van Cool Port wordt de positie van Rotterdam in de koel- en vrieslogistiek op een unieke manier versterkt. In september 2017 heeft pionier Kloosterboer zich daar als eerste bedrijf gevestigd.

Vervat herkent nu al het succes van Rotterdam Cool Port, waarmee de haven in Europa op het gebied van gekoeld transport voorop loopt. ‘Daarmee heeft Rotterdam Cool Port de concurrentiepositie van Rotterdam ten opzichte van bijvoorbeeld Antwerpen behoorlijk versterkt. Het is een succesvolle faciliteit waarmee we sneller, efficiënter en dus goedkoper kunnen opereren. De opslag- en verwerkingsloodsen liggen pal aan het water en hebben de hoogste mate van automatisering waardoor Rotterdam uiterst concurrerend is geworden’.

Reefer Service Center - Rotterdam Food Cluster

Met de opening van het Reefer Service Center versterkt Rotterdam Cool Port verder zijn positie, met name ook doordat het Reefer Service Center tevens een frequente barge verbinding zal krijgen met de containerterminals op de Maasvlakte. Het Reefer Service Center zal voor zowel lege als volle containers gaan functioneren als Extended Gate voor alle terminals op de Maasvlakte. Zowel de Maasvlakte terminals als de bedrijven in het Cool Port gebied zijn straks met elkaar door een interne baan verbonden. Dankzij de inschakeling van Portbase, de communicatie- en registratiehub in de haven, hoeven de digitale processen daardoor maar eenmaal doorlopen te worden. Vanwege het succes van Cool Port en de verwachte groei in containertransport, met name voor reefercontainers, wordt er inmiddels volop nagedacht over de vervolgfase.

Vervat ziet hierin parallellen met de uitbreiding van de Maasvlakte. ‘De aanleiding voor de aanleg van Maasvlakte 2 is ook ingegeven door de continue groei van containertransport. De groei van containeroverslag gaat nog altijd door. Met Cool Port versterkt Rotterdam zijn positie als Europese draaischijf voor logistieke stromen van gekoelde lading.’

‘Rotterdam Cool Port heeft de concurrentiepositie van Rotterdam ten opzichte van Antwerpen versterkt.'

Hans Vervat Directeur en eigenaar Mainport Container Services B.V en Matrans Marine Services

Toename van groente- en fruitaanvoer

Vervat voorspelt een voortdurende groei in de aanvoer van groenten en fruit naar de Rotterdamse haven. De groei van reefers met groente en fruit en ook van andere te koelen producten neemt sneller toe dan de groei van de overige containers. De rederijen investeren dan ook zwaar in de uitbreiding van reeferconnecties aan boord van de schepen. Waar het voor veel producten nog niet mogelijk was om deze onder de juiste condities in reefers te vervoeren, is dat nu geen probleem meer. Door de komst van reefercontainers worden de huidige reeferschepen (met gekoelde ruimen) minder relevant, omdat de reefercontainers inmiddels ook grootschalig op reguliere containerschepen kunnen worden vervoerd.

Deze ontwikkeling biedt nieuwe kansen voor Rotterdam, bijvoorbeeld in de overslag van bananen. In 2007 begonnen vervoerders met het transport van bananen in containers, wat toen nog de nodige problemen opleverde. Inmiddels weten we precies onder welke condities de bananen probleemloos kunnen worden vervoerd. Traditioneel wordt het merendeel van de bananen aangevoerd via reeferschepen die de havens van Antwerpen en Vlissingen aandoen. Door de overstap naar reefercontainers is Rotterdam in betrekkelijk korte tijd een goed alternatief geworden, simpelweg omdat de containerschepen vaak eerst in Rotterdam aankomen.

Cool Port - Rotterdam Food Cluster

Boost voor het foodcluster

De verdere professionalisering van gekoelde opslag en transport is niet alleen belangrijk voor de haven, maar ook voor de foodbedrijven in de regio. Naast Life Sciences & Health, Maritiem en Clean Tech is Food één van de economische ontwikkelclusters van Rotterdam. De sector bestaat regionaal uit zo’n 8.000 bedrijven – goed voor 43.000 arbeidsplaatsen. De bedrijven, gemeente Rotterdam en regionale partners werken samen in het Rotterdam Food Cluster. ‘Een van de agendapunten is het verbeteren van het multimodale vervoer van vers stromen. Met het Reefer Service Center van MCS wordt weer een stukje van deze ambitie ingevuld,’ bevestigt Nick van den Berg, ontwikkelmanager bij Rotterdam Food Cluster.

Naast de voordelen voor de bedrijven in de haven betekent de opening van het Reefer Service Center ook wat voor de stad. Het clusteren van de bedrijven op Zuid versterkt de positie van de haven. De verhuizing van Waal- naar Eemhaven, waardoor een schaalvergroting mogelijk werd, past goed in de ambitie ‘Fruit naar Zuid’.

Cool Port - Rotterdam Food Cluster

Herontwikkeling van de Eemhaven

In 1966 werd in de Eemhaven de eerste container in Nederland gelost. Europe Container Terminals (ECT) vestigde op het terrein de eerste containerterminal van Rotterdam. Tot eind 2015 waren er zowel shortsea als deepsea activiteiten in de Eemhaven. Door de opening van Maasvlakte 2 verhuisden vrijwel alle deepsea activiteiten uit de Eemhaven Met als gevolg dat de ECT Home Terminal in de Eemhaven sloot.

Die verplaatsing van deepsea activiteiten creëerde ruimte in de Eemhaven. Het Havenbedrijf verbouwde de City Terminal tot Rotterdam Cool Port. De reeds gevestigde bedrijven verplaatsten zich naar meer optimale locaties, ook werd een herschikking van terreinen mogelijk zoals met het Rail Service Centrum en Rotterdam Short Sea Terminal. Daarnaast biedt de herontwikkeling ruimte voor het vestigen van bedrijven die aanvullende diensten leveren zoals het verpakken van verse waar of het uitvoeren van voedselinspecties. Dit betekent een boost voor de Rotterdamse haveneconomie.