Door: Sharon Janmaat 11 sep, 2018

Op 11 september ontvingen ondernemers Meiny Prins (Priva), Thijs van den Heuvel (Fresh Pack Logistics) en Jan Brouns (Urban Industrial) de eerste exemplaren van de onderzoeksbundel ‘Het innovatievermogen van het Rotterdam Food Cluster’ uit handen van Sharon Janmaat (Rotterdam Food Cluster) en Niels van der Weerdt (Erasmus Centre for Business Innovation). Hoe onze regio heeft kunnen uitgroeien naar de leidende positie in Food wereldwijd en hoe bedrijven (moeten) innoveren om die positie te handhaven, staat centraal in de eerste onderzoeksbundel in een reeks van uitgaven onder de noemer van Food for the Future.

Bekijk hier de video van het gesprek tijdens de overhandiging van het onderzoek op 11 september.

Kracht Rotterdamse foodregio ligt in samenhang en interactie deelregio’s

De regio Rotterdam is uniek, de gehele foodketen bevindt zich namelijk in Rotterdam en omgeving. Van de tuinbouw in het Westland en het Oostland tot de akkerbouw en visserij op de Zuid-Hollandse eilanden. Van de logistieke dienstverleners en handelshuizen in de haven en bedrijventerreinen in de gehele regio tot de innovatieve startups in en rondom Rotterdam. Ook de verwerkende, toeleverende en dienstverlenende industrieën zijn aanwezig. Tijdens het Rondetafelgesprek ter gelegenheid van de lancering van het boek, waren de aanwezige ondernemers het unaniem met elkaar eens. ‘De Rotterdamse regio is de meest innovatieve foodregio ter wereld, internationaal toonaangevend en dat willen we blijven. Onze kracht ligt in de integraliteit en interactie tussen de diverse deelregio’s en sectoren binnen Rotterdam Food Cluster. Gecombineerd met oer-Rotterdams ondernemerschap kunnen wij samen met onderwijs- en kennisinstellingen en overheden zorgen voor een succesvolle duurzame transitie van de foodsector in onze regio naar de Next Economy!’, aldus Meiny Prins.

Rotterdamse foodsector biedt jongeren veel carrièreperspectief

Naast inspiratie voor het bedrijfsleven is het boek bedoeld als basis voor het ontwikkelen van lesmateriaal voor verschillende niveaus in het onderwijs binnen onze regio. Hiermee wil Rotterdam Food Cluster de kennis van jongeren over het belang van de foodsector in de Rotterdamse regio vergroten. Ook wil men laten zien dat de foodsector door haar internationale karakter en vele innovaties veel carrièreperspectief biedt aan jongeren. Er is een kennismakelaar aangesteld om samen met verschillende onderwijsinstellingen in de regio onderwijsprogramma’s te ontwikkelen. Daarnaast brengt zij vragen uit het bedrijfsleven over naar de docenten en studenten. Dit moet leiden tot meer transitiegericht onderwijs op Foodopleidingen en bedrijfsopleidingen gericht op innovatie.

Van links naar rechts: Sharon Janmaat (Rotterdam Food Cluster), Thijs van den Heuvel (Fresh Pack Logistics), Meiny Prins (Priva), Jan Brouns (Urban Industrial) en Niels van der Weerdt (Erasmus Centre for Business Innovation).

Lering trekken voor de toekomst

Hoofdonderzoeker dr. Niels van der Weerdt (Erasmus Centre for Business Innovation): ‘In dit eerste Food for the Future onderzoek is het innovatievermogen van de foodsector in en rond Rotterdam onderzocht. Wat kunnen we leren over de veerkracht van bedrijven en clusters van bedrijven? We hebben gekeken naar het historisch perspectief; hoe hebben de verschillende bedrijvenclusters zich in het verleden weten te vernieuwen? Ook is het huidige innovatievermogen van individuele bedrijven onderzocht. In hoeverre zijn zij nu in staat zichzelf opnieuw uit te vinden? Daarnaast valt er veel te leren van bedrijven die al vooroplopen in de transitie naar de Next Economy. Hoe zijn zij tot nieuwe verdienmodellen gekomen? Op dit moment kijken we samen met ondernemers naar het vervolg: op welke vragen en uitdagingen hebben zij verdieping nodig om hun bedrijven futureproof te maken?’
Download hier de onderzoeksbundel.

Food for the Future: futureproof onderwijs

Rotterdam Food Cluster wil samen met het bedrijfsleven en kennis- en opleidingsinstituten het innovatievermogen van de regionale foodsector stimuleren en de nieuwe generatie op de toekomst voorbereiden. Albeda, Erasmus University Rotterdam, Greenport, Inholland, Hogeschool Rotterdam, Lentiz onderwijsgroep, STC, Wageningen University & Research, het Wellantcollege en Zadkine zijn in 2016 met de gemeente en het bedrijfsleven daarom een samenwerking aangegaan voor de toekomst van het onderwijs in de foodsector van regio Rotterdam: ‘Food for the Future’. De komende jaren worden diverse onderzoeken uitgevoerd, gericht op de benodigde businessmodellen van morgen.
Klik hier voor meer info en de onderzoeksagenda.

Oproep

Wilt u als bedrijf meewerken aan een onderzoek? Heeft u plek voor een student die uw business verder helpt met zijn of haar afstudeerstage? Of werkt u aan een case waar u samen met de wetenschap over wilt sparren?
Neem contact op met Sharon Janmaat voor meer informatie.

Download hieronder de digitale versie van de onderzoeksbundel ‘Het innovatievermogen van het Rotterdam Food Cluster’ of bestel hier een fysiek exemplaar.

Onderzoeksbundel 'Innovatievermogen van het Rotterdam Food Cluster'

4 september 2018

Hoe de Rotterdamse regio heeft kunnen uitgroeien naar de leidende positie in Food wereldwijd en hoe bedrijven (moeten) innoveren om die positie te handhaven, staat centraal in de eerste onderzoeksbundel in een reeks van uitgaven onder de noemer van Food for the Future.

Download hier de Onderzoeksbundel 'Innovatievermogen van het Rotterdam Food Cluster' (pdf) Download (4.28 Mb)