Door: Amelia Oei 28 feb, 2017

In de omgeving van Rotterdam en in de stad zelf wordt een breed aanbod hoogwaardig voedsel geproduceerd. Echter, vraag en aanbod weten elkaar nog niet altijd goed te vinden. De ambitie van Rotterdam Food Cluster is om de totale voedselketen van de regionale voedselproducent tot de consument uit te breiden en te versterken.

Steeds meer boeren en tuinders zoeken wegen om hun verse, onbewerkte producten direct bij de lokale consument te krijgen. Daarnaast groeit bij de Rotterdamse consument de behoefte aan eerlijk voedsel. Ze verlangen inzicht in waar dit voedsel vandaan komt en hoe het is geproduceerd. Hoe zorgen we ervoor dat agrarisch ondernemers en lokale klanten elkaar vinden?

Boerenwinkels

Rotterdam Food Cluster heeft een externe verkenning laten uitvoeren. Deze is terug te vinden in het Rapport ‘Kansen opschaling Korte Voedselketens Rotterdam’. Hierin is met meerdere partijen onderzocht hoe kansrijk de beoogde opschaling van de afzet is en hoe deze het beste kan worden vormgegeven. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van bestaande initiatieven als Rechtstreex, de weg vrijmaken voor vers voedsel naar lokale zorginstellingen of het opzetten van boerenwinkels, zoals elders in Nederland.

Voor vragen of opmerkingen over dit rapport kunt u terecht bij Amelia Oei.