Door: Amelia Oei 22 feb, 2019

Plant-e heeft de meest kansrijke innovatie gepresenteerd voor duurzame landbouw tijdens Rotterdam Unlocked 2019. Deze startup heeft een systeem ontwikkeld waarbij gewassen elektriciteit opwekken, en tegelijkertijd de methaanuitstoot sterk wordt verminderd. Plant-e was één van de startups die op 19 februari deelnamen aan de challenge van LTO Noord om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan. De overige startups waren Computomics, Odd.bott, Hexagro Urban Farming, Campus Almkerk en Field Factors. Deze challenge was een onderdeel van Rotterdam Unlocked, dat van 18 t/m 20 februari in regio Rotterdam werd georganiseerd door Get in the Ring, Rotterdam Partners en gemeente Rotterdam.

 

Plant-e duurzame landbouw

Plant-e meeste potentie voor pilot

Andries Middag, Manager Regio West bij LTO Noord, kijkt positief terug op deze dag vol inspiratie. ‘De innovatie van Plant-e heeft de meeste potentie voor een pilot. We onderzoeken de komende weken of we tot een businesscase voor korte termijn met Plant-e kunnen komen’, vertelt Middag enthousiast. Plant-e heeft een systeem bedacht waarbij planten elektriciteit opwekken en tegelijkertijd methaanuitstoot reduceren. Met Plant Microbial Fuel Cell (P-MFC) technologie kunnen elektronen worden gebruikt als elektriciteit. Deze elektronen komen vrij tijdens het afbraakproces van planten. Dit systeem functioneert onder natte omstandigheden, waardoor zowel bodemdaling als CO2-uitstoot kunnen worden gereduceerd.

Innovaties lange termijn

Alle zes aanwezige startups hebben inspirerende oplossingen voor duurzame landbouw.
Zo ziet Computomics de mogelijkheid om op lange termijn niet-genetisch gemodificeerde gewassen te ontwikkelen voor bijvoorbeeld natte teelt. Een startup uit Milaan, Hexagro Urban Farming, biedt modulaire vertical farming voor stedelijk gebied en kassen. De startup Field Factors heeft een waterzuiveringstechniek ontwikkeld die in stedelijk gebied al is bewezen en voor landelijk gebied op lange termijn interessant kan zijn. De ‘Wheed Whacker’ van Odd.bott kan gewassen optimaal bewerken. Deze robot oefent minder druk uit op de grond dan zware landbouwmachines, waardoor bodemdaling vermindert. ‘Robotisering heeft veel potentie’, volgens Middag. ‘Echter zal de robot nog doorontwikkeld moeten worden om geschikt te zijn voor veenweidegebied waar de omstandigheden in het veld afwisselend en slecht voorspelbaar zijn. Dit geldt ook voor de robotisering- en automatiseringsoplossingen die Campus Almkerk biedt. We zijn enorm geïnspireerd door de andere benadering van het voedselsysteem en zien hiervoor zeker op middellange termijn kansen’, aldus Middag.

‘De innovatie van Plant-e heeft de meeste potentie voor een pilot om bodemdaling tegen te gaan. We hopen tot een businesscase voor korte termijn te komen.’

Andries Middag Manager Regio West, LTO Noord

Innovatieve technieken om bodemdaling tegen te gaan

Bodemdaling wordt een steeds groter probleem voor boeren in regio West. LTO Noord heeft de ambitie om in 2050 de bodemdaling in veenweidegebieden met tenminste 50% te reduceren door middel van innovatieve technieken. ‘Het gaat om zo’n 100.000 hectare westelijk veenweidegebied’, vertelt Aad Straathof, Themahouder Veenweiden Regio West bij LTO Noord. Als bestuurlijk aanspreekpunt voor boeren, wetenschap en politiek spant Straathof zich in voor duurzame landbouw en de uitdaging om bodemdaling tegen te gaan. ‘We gebruiken hiervoor al technieken als onderwaterdrainage en peilgestuurde drainage. We hopen met startups meer innovatieve technieken te kunnen ontwikkelen’, aldus Straathof.

Over Rotterdam Unlocked

Met het initiatief Rotterdam Unlocked wordt innovatie gestimuleerd tussen startende ondernemers, bedrijfsleven en overheid. Door samen te innoveren kunnen oplossingen getest en opgeschaald worden. Van 18 t/m 20 februari gingen deze partijen met elkaar in gesprek over specifieke innovatie uitdagingen en het potentieel samen testen van de geboden oplossingen. Rotterdam Unlocked is georganiseerd door Get in the Ring, Rotterdam Partners en gemeente Rotterdam.

Over LTO Noord

LTO Noord is de vereniging van en voor agrarische ondernemers in de 9 provincies boven de Maas. Een actieve vereniging die mee ontwikkelt en innoveert met de agrarische ondernemers. Als belangenbehartiger voor de agrarische sector vormt LTO Noord de schakel tussen haar leden, de overheid, de maatschappij en het bedrijfsleven.