Door: Adriaan van der Giessen 03 jul, 2017

Rotterdam Food Cluster vraagt iedere maand een changemaker in de foodsector naar innovaties en nieuwe businessmodellen om in te spelen op de Next Economy. We spraken dit keer met Michel Jansen, Managing Director bij Total Produce B.V. in de Rotterdamse Waalhaven, één van de grootste spelers binnen Europa als het gaat om de import van overzees fruit.

Clustering van bedrijven, overheid en kennisinstellingen is nodig om o.a multimodaliteit, versoepeling controle en digitalisering te bewerkstelligen. Door de komst van alternatieve importmarkten, een groeiende thuismarkt, de vraag naar kostenefficiënte distributie en om duurzame oplossingen voor transport te bieden, is het nog belangrijker samen te werken.

De revolutie van transport
Transport gaat de komende jaren ongetwijfeld verder evolueren. Andere modaliteiten komen in beeld, omdat wegtransport steeds moeilijker en onbetrouwbaarder wordt en het milieu een steeds belangrijkere rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan de trein, barge (transport per rivier) en short sea verbindingen. Rotterdam heeft hierin mogelijkheden die andere havens minder hebben. Als Rotterdam daar op inzet en dat faciliteert zal dit de haven nog beter positioneren. ‘We staan nog aan het begin van deze ontwikkelingen. Weinig treinen hebben aansluiting op elektriciteit, om bijvoorbeeld producten te koelen. Lijndiensten zijn nog niet voldoende beschikbaar. Terminals moeten aanwezig zijn op de juiste plekken. Het volume groenten en fruit dat met alternatieve modaliteiten vervoerd wordt, is heel klein. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit de komende jaren gaat groeien,’ vertelt Jansen.

Verschuiving import naar thuismarkt maakt concurrentie heviger
Steeds meer producten in Zuid-Amerika worden direct afgezet in eigen of omringende markten en China koopt grote partijen op in Afrika. Wat betekent dit voor een bedrijf als Total Produce B.V.? ‘We krijgen op een grotere schaal concurrentie van andere afzetmarkten. Een aantal opkomende markten in het Verre Oosten worden steeds belangrijker, niet alleen voor de Zuid-Amerikaanse exporteurs, maar ook bijvoorbeeld voor Zuid-Afrika. Vroeger had Total Produce niets van doen met dit soort markten. Europa en Amerika waren de belangrijkste afzetmarkten wereldwijd. Door deze verschuiving wordt de concurrentie heviger. In de nieuwe markten is de koopkracht toegenomen. Daarentegen zijn de eisen van de Europese markt op het gebied van voedselveiligheid veel strenger dan in andere markten. Dat maakt onze markt economisch soms minder aantrekkelijk’, aldus Michel Jansen.

Beste dienstverlening en kostenefficiëntie vind je in Rotterdamse haven
Michel Jansen vertelt over de unieke service die de Rotterdamse haven biedt: ‘De Rotterdamse haven is in staat om de service te leveren die weinig andere havens in Europa kunnen leveren. Dat betekent dat de goederenstromen op een efficiënte manier in de haven ontvangen worden en via een fijnvertakt netwerk snel naar het achterland worden vervoerd. Rotterdam heeft geen invloed op de exportmarkt buiten Europa. Wat Rotterdam wel kan beïnvloeden is dat het product naar Rotterdam gaat en bijvoorbeeld niet naar Antwerpen. Rotterdam kan importeurs als Total Produce B.V. helpen om zich beter te wapenen tegen die concurrentiestrijd.
De controle op voedselveiligheid moet ook kostenefficiënt zijn. Antwerpen is op sommige van deze vlakken goedkoper, daar moeten we als Rotterdamse haven bewust van zijn. Een aantal drempels die bij de import horen moeten op een efficiënte manier gebeuren. Daar hebben we nog wel een verbeterslag te maken.’

Het ideale toekomstbeeld van de regionale logistiek
De wens van Michel Jansen: ‘De Rotterdamse haven is het startpunt van de AGF distributie of agrologistiek binnen een groot deel van Europa.’ Dit levert een enorm concurrentievoordeel op voor de ondernemers in de Rotterdamse haven. De douane en KCB afwikkeling moet op een dusdanig soepele manier gebeuren dat de Rotterdamse haven daar minimaal net zo goed en efficiënt in is als andere havens. Het multimodale netwerk zorgt uiteindelijk voor keuzes, betere alternatieven voor wegtransport. Meer duurzame transportoplossingen kunnen worden aangeboden aan klanten. Deze keuze kan gemaakt worden afhankelijk van de behoefte: duurzaamheid, kosten of snelheid.

Een goede logistieke dienstverlening is gebaat bij grote volumes, bundeling en dikke stromen. Deze kunnen alleen gerealiseerd worden als er in de wereldwijde versplinterde sector als de tuinbouwsector, samengewerkt wordt. Total Produce is een grote partij, maar relatief nog steeds een hele kleine speler als je het vergelijkt met Unilever of Shell, die op zichzelf in hun eigen sector dingen in gang kunnen zetten. ‘Wij hebben clustering nodig om de sector als geheel te versterken in deze regio,’ zegt Michel Jansen.

‘We krijgen op een grotere schaal concurrentie van andere markten. Een aantal opkomende markten in het Verre Oosten worden steeds belangrijker, niet alleen voor de Zuid-Amerikaanse exporteurs, maar ook bijvoorbeeld voor Zuid-Afrika.’

Michel Jansen Managing Director, Total Produce B.V.

De rol van Rotterdam Food Cluster
Michel Jansen is van mening dat Rotterdam Food Cluster beschikt over visie, passie en doorzettingsvermogen. Dat zijn volgens Michel Jansen onmisbare uitgangspunten. ‘Met een goede visie die verschillende gemeentegrenzen en bestuursorganen overstijgt, kan er iets in beweging komen. Belangrijk hierbij is dat iedereen op dezelfde lijn komt. Anders gaan ondernemers achterover zitten of zelf beslissingen nemen. Uiteraard zal de ondernemer ook actie moeten ondernemen, maar het Rotterdam Food Cluster kan zaken op een hoger niveau initiëren, faciliteren en stimuleren. Dat is al op diverse gebieden gebleken, zoals Rotterdam Cool Port, een nieuwe koel- en vriescluster op de City Terminal locatie in de Waal-Eemhaven. Omdat deze locatie veel multimodale verbindingen heeft met zowel het containercluster op de Maasvlakte als met alle omliggende Greenports én de eindbestemmingen in Europa, zal Cool Port wezenlijk bijdragen aan de duurzaamheid en de efficiency van de logistieke vers-keten.

Één van de grootste importeurs in groenten en vers fruit
De Total Produce Group is één van de grootste aanbieders van verse groenten en vers fruit in de wereld. Total Produce BV is een belangrijk importbedrijf binnen de Total Produce Group. Noord-Amerika, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika en Afrika zijn de belangrijkste herkomstgebieden van fruit voor Total Produce B.V. Daarnaast is het bedrijf ook in China, en Azië in het algemeen, actief. De afzetmarkten zijn Benelux, Duitsland, Centraal-Europa, Oost-Europa, Scandinavië en Frankrijk.