Door: Nick van den Berg 28 jun, 2016

Sinds 2014 organiseert Rotterdam Food Cluster een Regiobijeenkomst voor de gehele foodsector waarbij bedrijven, onderwijs en overheid uit de regio samenkomen. Centraal tijdens deze bijeenkomsten staat het delen van informatie, elkaar inspireren en elkaar ontmoeten.

Samenwerken aan een groeiende economie
Vrijdag 17 juni 2016 organiseerde Rotterdam Food Cluster haar halfjaarlijkse Regiobijeenkomst. Op Bloemenveiling Royal FloraHolland verwelkomden wethouders Maarten Struijvenberg (Rotterdam) en Theo Duijvestijn (gemeente Westland) namens het Food Cluster ca. 100 genodigden; ondernemers, bestuurders en kennisinstellingen uit onze regio. Naast het informeren over de projecten en toekomstplannen van het Food Cluster draaide de middag vooral om discussie en elkaar scherp houden. Overall conclusie van de middag: samenwerken en verbinden is essentieel om onze regio economisch sterk te houden.

Horizontaal en verticaal samenwerken in onderwijskolom
Een onderwijspanel, bestaande uit wethouder Struijvenberg en vertegenwoordigers van regionale onderwijsinstellingen (Erasmus Universiteit, Inholland en Lentiz Onderwijsgroep), sprak over de uitdagingen waarvoor het food-gerelateerde onderwijs staat in relatie tot de arbeidsmarktontwikkelingen als gevolg van the Next Economy. Hoe het gat tussen de huidige en gewenste curriculum van de opleidingen te dichten? ‘Naast verticale en horizontale samenwerking in de onderwijskolom zelf is het belangrijk dat we ook horizontaal verbindingen gaan leggen; dus bijvoorbeeld economie & groen en zorg & groen’ aan elkaar verbinden, aldus Marcel Nollen van Inholland.

Van links naar rechts: Ton van der Pijl (Erasmus), Gert Kant (Lentiz onderwijsgroep), Marcel Nollen (Inholland), Wethouder Maarten Struijvenberg, Sharon Janmaat (Projectmanager Rotterdam Food Cluster

Samenwerking kennisinstellingen, bedrijven en overheid
Sharon Janmaat, projectmanager Rotterdam Food Cluster, lichtte de samenwerking toe waarin Erasmus Universiteit, Wageningen University & Research, Inholland en de gemeente Rotterdam onderzoeken hoe de foodbedrijven in de toekomst hun geld kunnen verdienen. Deze nieuwe verdienmodellen bieden tevens de leidraad voor het initiatief van Wellant, Lentiz en Inholland aan de andere kant van de onderwijskolom.
De initiatieven aan de bovenkant en de onderkant van de onderwijskolom komen samen in samenwerkingsplatform Food for the Future. Op 21 september is deze samenwerking tijdens de bestuurdersconferentie van Eurocities over 21st Century Skills officieel gelanceerd.

Food Cluster en Tuinbouwsector versterken elkaar
Programmamanager Greenport Jolanda Heistek vertelde over de projecten die (o.a. in samenwerking met het Rotterdam Food Cluster) in het kader van de Roadmap Next Economy worden ontplooid. Zij vertelde over de noodzaak tot samenwerking om food en tuinbouw met elkaar te verbinden.

‘We moeten niet klein blijven denken, maar zaken aan elkaar koppelen. Wat zijn de kernpunten die ons verbindt? We gaan op zoek naar nieuwe verdiencapaciteiten en zo versterken we zowel het Food als het Tuinbouwcluster nu en in de toekomst’, aldus Heistek.

Korte keten: boer en Bram Ladage samen nóg succesvoller
‘Hoe innoveer je een aardappel?’ Dik Kruijthoff vertelt hoe zijn bedrijf Novifarm samen met Bram Ladage het nieuwe concept ‘Rotterdamse Stoof’ heeft ontwikkeld en zó huisleverancier is geworden van het patatconcern. Samenwerking tussen schakels binnen de food-keten loont.

Lees hier het artikel over de Regiobijeenkomst van januari 2017.

Volgende Regiobijeenkomst in september 2017
De eerstvolgende Regiobijeenkomst van het Rotterdam Food Cluster vindt plaats op 20 september. Wilt u graag meepraten over de toekomst van de foodsector? Meld u zich hier alvast aan.