Door: Adriaan van der Giessen 08 okt, 2019

De positie van agrofood in de Rotterdamse haven is sterk en zal de komende jaren verder worden uitgebouwd. Digitale innovaties, nieuwe infrastructurele verbindingen en meer ruimte voor agrofood bedrijven zullen groei realiseren. Dat bleek uit de diverse bijdragen van sprekers op het seminar ‘Rotterdam Food Port’.

Ruim 40 geïnteresseerden luisterden naar zeven sprekers met bijdragen over innovaties in modal shift, reefertransport, digitale platforms en strategische samenwerking en nieuwe vestigingsruimte.

Bob Castelein trapte af met een bijdrage over kansen voor reefervervoer per spoor in plaats van de vrachtwagen. Een zogeheten modal shift. Hij maakte de voordelen in CO2 uitstoot en congestie inzichtelijk en wees op de positieve beoordeling van bestaande spoorconcepten. Toch is het niet vanzelfsprekend om over te stappen op spoor, de vrachtwagen wordt nog gezien als de standaard. Castelein sprak dan ook over een noodzakelijke ‘mental shift’ alvorens de ‘modal shift’ praktijk zal worden.

 

CoolRail

Een schitterend praktijkvoorbeeld van een ‘modal shift’ werd gepresenteerd door Fred Lessing namens Euro Pool System. Samen met andere partners heeft hij CoolRail opgezet, de eerste spoorverbinding voor reefercontainers. Wekelijks rijden drie treinen tussen Valencia en Rotterdam met verse producten vanuit Spanje naar Rotterdam en deze gaan met emballage retour. Deze verbinding haalt 13.000 vrachtwagens per jaar van de weg en creëert een besparing van 15.000 ton CO2. CoolRail wil doorgroeien naar 20 treinen per week.

 

Binnenvaart naar achterland

Yun Fan sprak namens Wageningen Universiteit over een reefer onderzoek naar goederen consolidatie voor achterlandverbindingen. Door onderscheid te maken tussen urgente containers en niet urgente containers kunnen meer containers per binnenvaart worden vervoerd. In een andere casus ging Fan in op de mogelijkheden voor het rijpen van producten tijdens transport. Dat kent nog een aantal uitdagingen maar levert financiële en milieuvoordelen op.

Bob Castelein: 'Mental shift nodig voor het inzetten van transport via spoor'

Project Smart Logistics

Namens Rotterdam Food Cluster sprak Freek Brilleman over het project Smart Logistics waarin Verstegen, DailyFresh en ABC Logistics toewerken naar samenwerking in transport in regio Rotterdam.

 

MyTerminal

Europe Container Terminals (ECT) presenteerde MyTerminal, een nieuw digitaal informatieplatform waarin de container status real time wordt gevolgd. Volgens Willemien Akerboom kan zo niet alleen worden gezien hoe laat het schip verwacht aan te meren, maar ook de verwachte lostijd van de container gebaseerd op het losplan van ECT. Hierdoor ontstaat meer transparantie in het proces waardoor chauffeurs later naar de terminal kunnen komen en er minder congestie ontstaat.

 

Rotterdam Food Hub

Met de lancering van Rotterdam Food Hub kondigde Port of Rotterdam haar uitbreiding van 60 hectare aan, specifiek voor agrofood bedrijven. Anne Saris sprak namens Port of Rotterdam over een gestage groei van reefervolumes en food producten door de haven. Om deze groeimarkt meer ruimte te geven, is Rotterdam Food Hub gelanceerd waar Innocent launching customer is. De sappen en smoothies producent gaat hier een carbon neutral productiefaciliteit bouwen.

 

Master onderzoek havenkeuze

Matias Aparcel, masterstudent TU Delft, sloot het seminar af met een toelichting op zijn onderzoek over factoren die meespelen in de havenkeuze voor reefers. Hij liet zien dat vooral prestatiefactoren zoals kosten, snelheid van de haven en achterlandverbindingen cruciaal zijn voor het aantrekken van meer gekoelde lading. Ook de hoeveelheid ‘calls’ van een haven is van groot belang.

 

Meer informatie/deelname project Smart Logistics?

Wilt u meer weten over een van deze innovaties in de agrologistiek? Wij brengen u graag in contact met de juiste partij. Voor deelname aan het project Smart Logistics kunt u ook contact met Adriaan van der Giessen opnemen.