Supply Chain Finance biedt voordelen voor gehele voedselketen

Door: Adriaan van der Giessen 06 sep, 2018

Naast het optimaliseren van de fysieke supply chain is er een groeiende behoefte aan optimalisatie van de bijbehorende financiële stromen. Supply Chain Finance is een veelbelovende aanpak voor het optimaliseren van financiële stromen in de keten. Door Supply Chain Finance wordt de fysieke goederenstroom met informatie- en geldstromen geïntegreerd. Dit biedt financieel voordeel voor de gehele voedselketen. Om Supply Chain Finance optimaal te kunnen toepassen is samenwerking tussen alle partijen in de keten van belang.

In opdracht van het Rotterdam Food Cluster deed Sam Schulze, Masterstudent Supply Chain Management aan de Erasmus Universiteit, onderzoek naar de mogelijkheden van Supply Chain Finance binnen de foodsector. Door de financiële stromen te integreren met de fysieke stromen kunnen partijen samenwerken en ook samen daarvan profiteren. Retailers, groothandels en telers kunnen zo de liquiditeit en cashflow verbeteren. De financiële positie van bedrijven wordt verbeterd doordat risico‘s verspreid worden. Supply Chain Finance vindt met succes plaats in een groot aantal andere sectoren. Logistieke bedrijven binnen de AGF-keten spelen ook een cruciale rol; zij kunnen financiële diensten aan klanten bieden om een concurrentievoordeel te creëren en daarmee hun positie in de voedselketen verbeteren. Hieronder worden de financiële uitdagingen binnen de foodsector geschetst, maar ook de mogelijkheden en voordelen van Supply Chain Finance.

Voordelen Supply Chain Finance

Supply Chain Finance verbetert de financiële prestaties van individuele bedrijven in de voedselketen en de supply chain in het algemeen. Supply Chain Finance stelt kopers in staat later te betalen en leveranciers worden eerder betaald. De belangrijkste voordelen zijn:

 • Sneller ontvangen van betalingen
 • Lagere financieringskosten
 • Efficiëntere en goedkopere betalingsprocessen
 • Mogelijkheid om waarde-toevoegende diensten aan zowel leveranciers als kopers aan te bieden
 • Meer voorspelbare kasstromen
 • Sterkere relaties met leveranciers en kopers
 • Verbeterd werkkapitaal en liquiditeitspositie
 • Positief merkimago

Uitdagingen

Uit het onderzoek van Sam Schulze zijn voor Supply Chain Finance in de foodsector de volgende financiële uitdagingen gebleken:

 • Veel bedrijven hebben te maken met lange betalingstermijnen van retailers, terwijl leveranciers van tevoren betaald moeten worden.
 • Supply Chain Finance is nog een onbekend begrip.
 • Een standaard betalingsproces ontbreekt, waardoor kasstromen onvoorspelbaar zijn en betalingen soms langer duren.

Twee vormen van Supply Chain Finance

Mogelijke vormen van Supply Chain Finance zijn:

 • Omgekeerde factoring: hierbij wordt een overeenkomst gesloten tussen verkoper, koper en financiële dienstverlener. De financiële dienstverlener betaalt het factuurbedrag van de leverancier met korting (1-2%). De koper betaalt vervolgens de financiële dienstverlener volgens de betalingstermijn.
 • Voorraadfinanciering: hierbij wordt een financiering aangevraagd voor producten die opgeslagen of onderweg zijn. Hoe meer informatie over de status, hoeveelheid en locatie van de goederen bekend zijn des te meer financiële instellingen bereid zijn te investeren.

Download hier de samenvatting van het onderzoek.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek of bent u benieuwd wat Supply Chain Finance u kan opleveren? Neem contact op met Adriaan van der Giessen.