Door: Nick van den Berg 27 jan, 2017

Tijdens de drukbezochte Regiobijeenkomst op 26 januari 2017 in de Markthal werden de ruim 150 aanwezigen meegenomen in de ontwikkelingen en projecten binnen het Rotterdam Food Cluster. Sprekers uit binnen- en buitenland deelden hun visie op de toekomst van de foodsector.

Optimalisatie wereldwijde voedselsysteem
Johan van Rooijen en Theo Camps van IFAMA (International Food and Agribusiness Management Association) bevestigden dat we een slimmer voedselsysteem nodig hebben om onze groeiende wereldbevolking te voeden. In 2050 moeten we immers 9 miljard monden voeden. Dit vraagt om potentiële werknemers met skills die aansluiten bij de veranderende behoeften van het bedrijfsleven. IFAMA is een internationaal netwerk dat bedrijven, onderwijs, overheid en andere stakeholders bij elkaar brengt om het wereldwijde food en agribusiness systeem te optimaliseren.

Vertical Farming
John Meijer van Certhon liet in zijn presentatie over vertical farming zien dat het overal op aarde mogelijk is om efficiënt, duurzaam en veilig voedsel te produceren. De Nederlandse tuinbouwsector heeft dat al bewezen. Door deze techniek van gecontroleerde teelt verder te ontwikkelen, is telen in volledig gesloten ruimten al mogelijk. Dit is één van de oplossingen voor het produceren van vers voedsel in dichtbevolkte gebieden of gebieden waarbij het klimatologisch gezien een uitdaging is om vers voedsel te produceren. Momenteel wordt onderzocht welke gewassen geschikt zijn voor het telen zonder daglicht.

Aantrekken van jong talent
Instroom van jongeren is nodig om hét verschil te maken bij mondiale voedselvraagstukken. De foodsector is interessant voor studenten vanwege het internationale karakter, grote innovatiekracht en het carrièreperspectief voor allerlei verschillende disciplines. Nic Jooste van Coolfresh benadrukte dat het inschakelen van jong talent nodig is en het is positief dat jongeren zich interesseren voor gezond en duurzaam voedsel. ‘Het is niet alleen belangrijk om jongeren als consument te interesseren, maar ook om jongeren te interesseren voor een professionele toekomst in de foodsector,’ aldus Jooste.

Samenwerking is essentieel
Maatschappelijk en economisch gezien is het Rotterdam Food Cluster van groot belang aangezien het meer dan 8.000 bedrijven omvat, die gezamenlijk voor 43.000 banen zorgen met een gezamenlijke omzet van 24,5 miljard euro. Door nieuwe technologische ontwikkelingen en de wens om meer duurzaam te produceren, verandert de arbeidsbehoefte van bedrijven in de foodsector. Om ervoor te zorgen dat het onderwijs aansluit op deze veranderend behoefte is samenwerking nodig. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen, maar vooral ook met het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen is essentieel. Wethouder Struijvenberg noemt dit dan ook de grootste opgave voor het Rotterdam Food Cluster in 2017.

Onderzoeksagenda ‘Food for the Future’
Niels van der Weerdt, Erasmus Universiteit, nam het publiek mee in het eerste deelonderzoek dat volgt uit de onderzoeksagenda ‘Food for the Future’. Op uitnodiging van de gemeente Rotterdam hebben Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen University & Research en Hogeschool Inholland in 2016 een onderzoeksagenda opgesteld voor breedschalig en toekomstgericht onderzoek naar de economische en maatschappelijke uitdagingen van het Rotterdam Food Cluster. Daarnaast is ook een realisatieplan opgesteld om een succesvolle omslag te maken naar een dynamisch ecosysteem. Daarin ontwikkelen innovatieve bedrijven nieuwe duurzame businessmodellen en worden economische groei en maatschappelijke doelen bevorderd. De onderzoeksagenda en het realisatieplan ‘Food for the Future’ kunt u hier downloaden.

Lees hier meer over ‘Food for the Future’

Lees hier het artikel over de Regiobijeenkomst van juni 2016.

Volgende Regiobijeenkomst op 20 september 2017
De eerstvolgende Regiobijeenkomst van het Rotterdam Food Cluster vindt plaats op 20 september. Wilt u graag meepraten over de toekomst van de foodsector? Meld u zich hier alvast aan.