Door: Adriaan van der Giessen 21 mrt, 2018

De regio Rotterdam streeft naar duurzame en slimme foodketens. Rotterdam Food Cluster werkt – samen met bedrijven in de regionale foodsector – aan een manier om logistiek efficiënter te organiseren. Ook Verstegen, verwerker van kruiden en producent van sauzen en kruidenmixen, sluit zich nu aan door data beschikbaar te stellen waarmee een simulatie uitgevoerd wordt in gezamenlijkheid met de andere deelnemers ABC Westland, Greenery en Snijpunt.

Opschaalbare modellen voor efficiënte en duurzame verlading

Het uitwisselen van logistieke data levert grote voordelen op, zoals optimale efficiency van pallet- en laadruimte, afgestemde beschikbaarheid van docks en minimalisering van vervoersbewegingen. Door het inzichtelijk maken van deze data wordt de industrie- en de AGF-sector verbonden en wordt de hele foodketen benut.

In deze simulatiefase worden de schaalvoordelen berekend die bereikt kunnen worden door logistieke stromen van foodbedrijven in onze regio te bundelen. Hierdoor rijden er minder lege vrachtwagens op de weg. Verstegen rijdt met eigen (meestal geconditioneerde) vrachtwagens door heel Europa en kan daarom relatief eenvoudig logistieke combinaties maken door samen te werken met andere bedrijven. Als we deze data uitwisselingsmodellen succesvol weten op te schalen, loopt de Rotterdamse regio straks voorop als meest duurzame en innovatieve foodcluster van de wereld.

Winst Smart Logistics programma

Door samenwerking met verschillende bedrijven in de foodsector kunnen we op grote schaal optimaliseren. De voordelen voor de Agro Logistiek door deelname aan het programma Smart Logistics zijn onder andere:

• kostenbesparing
• margevergroting
• effectievere belasting wegennet
• milieuprestatie (uitstoot CO2) op logistieke component (MVO)
• inzicht optimalisatie mogelijkheden of bevestiging

Wilt u uw bedrijf ook aansluiten?

Rotterdam Food Cluster is op zoek naar partners die samen met Verstegen en voorgenoemde partners en andere logistieke partijen willen werken aan de logistiek van de toekomst. Wilt u uw bedrijf aansluiten op deze pilot? Neem contact op met Sharon Janmaat voor meer informatie.