World Food Park

Ambitie: het meest innovatieve bedrijventerrein van de wereld.

Door Sharon Janmaat > 13 apr, 2017

Rotterdam Food Cluster heeft de ambitie om samen met het bedrijfsleven binnen regio Rotterdam de meest innovatieve agro-logistieke bedrijventerreinen ter wereld te ontwikkelen. Nergens komen productie, toelevering, verwerking, handel en logistiek immers zo sterk samen als in deze regio. Het gebied is uniek door een grote diversiteit aan expertise op een klein oppervlak. Door gezamenlijk op te trekken en onze krachten te bundelen creëren we een nog aantrekkelijker vestigingsklimaat.

Innovatiekracht

Rotterdam Food Cluster stimuleert met onderzoeken en business cases de transitie naar duurzame logistiek en een nóg aantrekkelijker vestigingsklimaat. Dit doen we onder de noemer World Food Park. De compacte schaal maakt het immers mogelijk voor de betreffende bedrijven om onderling gegevens uit te wisselen en hun logistieke processen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo focussen we op het valoriseren van (gezamenlijke) restromen, het faciliteren van meerjarige zekerheid van goed opgeleid personeel door een gezamenlijke human capital pool en een smart logistiek systeem dat het aantal vervoersbewegingen sterk zal terugdringen en de kosten verlaagt.

Roadmap Next Economy

De projecten van het World Food Park helpen de toekomstige ontwikkelingen van de regionale economie in gang te zetten, zoals beschreven in de Roadmap Next Economy. Deze uitgeschreven visie ziet een belangrijke rol weggelegd voor de agrologistieke sector in metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Econoom Jeremy Rifkin, consultant en best-selling auteur van The Third Industrial Revolution (2011), adviseert in zijn document Roadmap Next Economy onze “entrepreneurial region” uit te bouwen en versterken via kansrijke verschuivingen op het gebied van datakoppeling (de Digital Gateway), duurzaamheid (Smart Energy Delta) en waardevolle verwerking van reststromen (bijv. Circular Economy).

Rotterdam Food Cluster gaat met het World Food Park onderzoek doen naar nieuwe kansen, mogelijkheden en samenwerkingen, met innovatieve verdienmodellen en een veerkrachtige regio tot gevolg.

Veranderende sector

Ook regio Rotterdam wordt in groeiende mate beïnvloed door wereldwijde trends in food. De retail digitaliseert en consumenten willen meer voedingswaarde, duurzaamheid, milieu- en diervriendelijkheid én duidelijkheid over herkomst van voedsel. Rotterdam Food Cluster wil samen de transitie maken richting deze nieuwe economie. Nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen bieden dus voornamelijk plek aan nieuwe sectoren, nieuwe schakels, nieuwe producten en nieuwe diensten in de industriële tuinbouw en agrologistiek.

Als de bedrijven binnen regio Rotterdam nauwer samenwerken

– bijvoorbeeld door veilige uitwisseling en borging van bedrijfsdata – zorgen we voor een blijvende concurrentie- en innovatiekracht die waarde toevoegt aan de regio als geheel. Zo behouden we onze veerkrachtige en flexibele economie, waarmee de regio vooruit blijft lopen. In de praktijk komt dit neer op aanvullende en nieuwe werkgelegenheid en economische groei voor de regio met een minimale impact op de directe omgeving.

Oproep

Wij zijn voor het innovatieprogramma ‘World Food Park’ op zoek naar partners en bedrijven die openstaan voor een pilottraject. Ook zoeken we investeerders met interesse in circulariteit. Uiteraard wordt alle informatie zorgvuldig en zeer vertrouwelijk behandeld. Heeft u interesse of zoekt u meer informatie?
Neem contact op met Sharon Janmaat.

Download hier de Roadmap Next Economy Download (4.74 Mb)
Download hier de Roadmap Next Economy Download (4.74 Mb)

Rotterdam Food Cluster Bedrijventerreinen

18 April, 2017

Overzicht van bestaande en in aanleg zijnde handelsterreinen binnen Rotterdam Food Cluster.

Download hier de Rotterdam Food Cluster Bedrijventerreinen (jpg) Download (99.40 Kb)