Food for the Future

Skills en New Business modellen in foodsector van de toekomst

Door Sharon Janmaat > 21 sep, 2016

Albeda, Erasmus Universiteit Rotterdam, de Greenport, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Lentiz onderwijsgroep, Wageningen University & Research, het Wellantcollege en Zadkine gaan met de gemeente en het bedrijfsleven een samenwerking aan voor de toekomst van het onderwijs in de foodsector van regio Rotterdam. Met deze samenwerking zorgt regio Rotterdam voor onderwijs dat aansluit op de snel veranderende arbeidsbehoeftes van de foodsector. Deze grootschalige vorm van samenwerking is uniek in Nederland en Europa.

Op 21 september 2016 bekrachtigde burgemeester Ahmed Aboutaleb, de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen de ondertekening van de overeenkomst. In dit programma volgen de deelnemers een onderzoeksagenda – getiteld Food for the Future – die op uitnodiging van de gemeente Rotterdam is opgesteld door Albeda, Erasmus Universiteit Rotterdam, de Greenport, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Lentiz onderwijsgroep, Wageningen University & Research, het Wellantcollege en Zadkine. Het toekomstgericht onderzoek kijkt naar de economische en maatschappelijke uitdagingen van het foodcluster in onze regio.

Nieuwe businessmodellen

Een onmisbaar thema op de onderzoeksagenda is het creëren van foodondernemerschap met gebruik van innovatieve technologieën. Want hoe stimuleer je dit in en rondom Rotterdam het beste? Naast de actuele onderzoeksagenda heeft de gemeente dus ook een uitvoeringsplan opgesteld. Hierin is onderzocht hoe onze regio succesvol kan blijven groeien tot een innovatief gebied, waar bedrijven nieuwe en duurzame businessmodellen te ontwikkelen, zodat economische groei en maatschappelijke doelen bevorderd worden.

De eerste resultaten van het onderzoek Food for the Future worden in mei 2017 verwacht.

College ‘Food for the Future’

Ter gelegenheid van de ondertekening woonden 150 studenten het eerste college van ‘Food for the Future’ bij. Ze werden uitgenodigd deel uit te maken van de foodsector om zo hét verschil te gaan maken bij mondiale voedselvraagstukken. De foodsector biedt studenten, werknemers van de toekomst, enorm carrièreperspectief binnen een internationale setting. Ook het verbinden van ondernemers aan studenten voor stageplaatsen en afstudeeropdrachten stond tijdens het college centraal.

Innovatiekracht

Een deel van de vaardigheden die de markt op dit moment zoekt, bestond vijf jaar geleden niet. Food(gerelateerde) bedrijven kunnen dus goed gebruikmaken van de ontwerp- en innovatiekracht van studenten, die op hun beurt het beste worden voorbereid op de ‘echte wereld’ door erin te werken.

Samen wordt onder andere gekeken naar de strategische waarde en het economisch toekomstperspectief van het foodcluster, de ontwikkeling van samenwerkingsrelaties tussen bedrijven en beter inzicht in de voedselvoorziening als ecosysteem. Ook zullen we de komende jaren via Food for the Future meer leren over de individualisering van voeding en factoren die met food samenhangen, zoals gezondheid, geluk en sociale cohesie.

Noodzaak

In 2030 moeten er 9 miljard monden gevoed worden, waarvan 80% in steden woont. Daarnaast beïnvloeden nieuwe technologische ontwikkelingen en de wens om meer duurzaam te produceren de arbeidsbehoefte van bedrijven in de foodsector. Werk aan de winkel dus! Met de nieuwe samenwerking bereiden de onderwijsinstellingen zich voor op de toekomst, zodat het onderwijs goed aansluit op het Rotterdam Food Cluster. Hierin bevinden zich immers meer dan 8.000 bedrijven uit de hele keten, met 43.000 banen en een gezamenlijke omzet van € 24,5 miljard.

“Nu al is de foodsector één van de meest relevante economische sectoren van de Rotterdamse regio met arbeidsplaatsen over alle opleidingsniveaus. Het regionale (beroeps)onderwijs dient te beschikken over financiële slagkracht, experimenteerruimte, kennis over de transitie en een netwerk binnen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Deze samenwerking draagt bij aan het behouden én stimuleren van economische groei en daarmee banen.”

Maarten Struijvenberg, Wethouder Werkgelegenheid en Economie, Gemeente Rotterdam

Oproep

Wilt u als bedrijf meewerken aan een onderzoek? Heeft u plek voor een student die uw business verder helpt met zijn of haar afstudeerstage? Of werkt u aan een case waar u samen met de wetenschap over wilt sparren?
Neem contact op met Sharon Janmaat voor meer informatie.

Onderzoeksagenda: Food for the Future Download (2.14 Mb)
Onderzoeksagenda: Food for the Future Download (2.14 Mb)