Student Challenge 2018

Gezocht: nieuwe (marketing) ideeën voor foodsector

Door Sharon Janmaat > 09 jan, 2018

AGF-bedrijven innoveren continu en kunnen hierbij de input van jongeren goed gebruiken! De nieuwe generatie klanten consumeert anders dan de huidige. Bovendien is deze nieuwe generatie nog onvoldoende bekend met de foodsector en de (internationale) carrièrekansen. Hoe kunnen we de foodsector vernieuwen en aantrekkelijker maken? Door studenten zelf te laten nadenken over bijvoorbeeld nieuwe oplossingen en ideeën om groente en fruit te vermarkten. Rotterdam Food Cluster organiseert in 2018 met foodbedrijven en onderwijsinstellingen een ‘Student Challenge’.

Vernieuwing nodig binnen foodsector

Johan in ‘t Veld, CEO Cool Fresh International, vertelt waarom het belangrijk is om als foodsector te blijven vernieuwen. ‘AGF is een heel traditionele business, het moet dynamischer, internationaler en meer sexy. Daarom moeten we de jongere generatie erbij betrekken. Echt begrijpen wat hun koopmotieven zijn!’ aldus Johan in ‘t Veld.

Waarom de Student Challenge?

Om de foodsector te vernieuwen zijn ‘nieuwe’ inzichten van de jonge generatie essentieel. Voor zowel de foodbedrijven als de studenten biedt dit meerwaarde:

  • Frisse blikken zorgen voor nieuwe inzichten;
  • Bekendheid/bewustzijn creëren voor de foodsector;
  • Recruitment en PR, inzicht in carrièrekansen;
  • Innovatie stimuleren voor de foodsector;
  • Studenten, de toekomstige werknemers, verbinden aan de foodsector;
  • Studenten krijgen de gelegenheid om te ervaren hoe het is om in de praktijk als echte (marketing)specialist te werken;
  • Studenten krijgen de gelegenheid te netwerken in de foodsector.

Hoe ziet de Student Challenge eruit?

De Student Challenge wordt een tweedaags event in 2018. Studenten gaan in multidisciplinaire teams aan de slag met een marketingvraagstuk uit het bedrijfsleven. Dit vraagstuk kan zijn: ‘Hoe kunnen we onze verse producten vermarkten en hoe blijven we relevant in de toekomst als handelsbedrijf?’ De studenten komen zo tot creatieve en innovatieve ideeën voor de toekomst van de foodsector. Na afloop worden de bevindingen gepresenteerd aan een vakjury en zijn er prijzen voor de top drie meest innovatieve en creatieve ideeën. De studenten maken kans op een internationale reis met een foodbedrijf.

Bekijk hier hoe Cool Fresh International samen met studenten hun marketing opzet:

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Student Challenge in 2018?

Contact Maureen Nejal