World Food Park: Vertical Farming

De optimale omstandigheden om te telen zonder daglicht

Door Adriaan van der Giessen > 13 apr, 2017

Rotterdam Food Cluster en high-tech tuinbouwbedrijven starten met een initiatief voor een vertical farming testfaciliteit in de stad. In dit proefstation doen bedrijven onderzoek naar de optimale voorwaarden voor het telen van planten, gewassen of kruiden zonder daglicht. Met deze pilot bouwt de tuinbouwsector nieuwe kennis op om toe te passen op wereldwijde locaties waar voedselschaarste een grote issue is.

De regio Rotterdam bevat enorme tuinbouwkennis. Sterker nog, deze kennis wordt in het buitenland zó aantrekkelijk gevonden, dat we een groot deel ervan als exportproduct verkopen. Daarnaast dwingt wereldwijde verstedelijking en klimaatveranderingen ons om efficiëntere vormen van voedselproductie te ontwerpen op locaties in en om steden. Vertical farming biedt dus een uitgelezen kans voor de ultieme win-win situatie: regio Rotterdam als kennisdrager van een nieuw specialisme dat haalbare oplossingen kan bieden voor wereldvoedselvraagstukken.

Afstudeeronderzoeken

Kennis van de verticale kas is er al, maar het is nog niet zo vergevorderd als dat van reguliere tuinbouw. Technisch is het al enige tijd mogelijk om op meerdere lagen groenten boven elkaar te telen tot op grote hoogte. Maar waar het om gaat is het onderzoeken van nieuwe gewassen op de mogelijkheden van geconditioneerde groei. Hier gaat Rotterdam een actieve rol in spelen. We koppelen onderzoek aan de testlocatie om te valideren en ondernemers leren steeds meer over high-tech en toekomstverantwoordelijk produceren. We zoeken naar duurzame oplossingen, zoals experimenteren met nieuwe soorten en rassen, vermindering van waterverspilling en hergebruik van reststromen. Onderwijs speelt een belangrijke rol in vertical farming, we moeten talenten nu opleiden met de kennis van morgen. Op dit moment zijn vier studenten van Hogeschool InHolland bezig met een onderzoek naar kritische succesfactoren voor een businessmodel in vertical farming. Na afronding publiceren wij het onderzoek.

Gezonde plantinhoudsstoffen

Bovendien stelt Rotterdam de vertical farm beschikbaar als laboratorium voor onderzoek naar gunstige of gezonde plantinhoudstoffen. Hiermee verwachten we in de toekomst ook nieuwe businessmodellen te creëren, met diensten en producten die zowel in Nederland als internationaal goed zullen aanslaan.

Metropolen in Japan en China

Vertical farming is voor opkomende Japanse en Chinese megasteden een serieuze optie. Zij houden zich bezig met de centrale vraag: hoe voed ik al mijn burgers? Inwoners zijn daar nu al bereid een dollar meer te betalen voor een krop sla uit een vertical farm. In 2030 zal naar verwachting circa twee derde van de wereldbevolking in steden leven. Niet alleen omdat er nieuwe steden bijkomen, maar vooral omdat huidige steden razendsnel groeien. Metropolen met meer dan 10 miljoen inwoners zijn dan niet langer een uitzondering.

Deze opkomende en sterk groeiende steden vragen om oplossingen voor problemen zoals water- en energiebeheer, voedselvoorziening, logistiek, huisvesting, gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Met vertical farms, tried and tested in Rotterdam, kunnen we een groot deel van de wereld bevoorraden met innovatieve en lokale voedselsystemen.

High-tech bedrijven gezocht!

Het pilotproject zit momenteel in de onderzoeksfase. We zoeken bedrijven en kennisdragers die de vertical farm verder willen helpen ontwikkelen.

Aan de ene kant kijken we naar praktische zaken. Welk gewas reageert het beste op welke kleur verlichting? Welke constructiehoogte hoort bij welk planttype? Wie is expert qua automatisering en hoe vertaal je data van buiten en bodemsensoren naar acties in de kas? Wat is het optimale lichtrecept en welke voedingsstoffen voeg je toe op welk moment? Anderzijds gaat het ook om slimme hardware: welke robotiseringsmogelijkheden zijn er, wat betekent artificial intelligence voor vertical farming?

Merwe4Haven als locatie

Ooit één van de grootste fruithavens ter wereld, nu een plaats voor innovatie, maakindustrie en nieuwe bedrijvigheid: Merwe4Haven. Momenteel bekijken we op welke manier een vertical farm past in het gebied. Door het ontwikkelen van verschillende scenario’s kijken we welk concept het meest geschikt is om mee verder te gaan.

Oproep

Bent u high-tech koploper in de tuinbouwsector of -logistiek? Wilt u meewerken aan dit project of meer informatie ontvangen?

Contact Adriaan van der Giessen