Door Adriaan van der Giessen > 16 mei, 2019

Rotterdam Food Cluster onderzoekt samen met AGF bedrijven in de Rotterdamse regio de haalbaarheid van een vertical farm. In een vertical farm is het mogelijk om gewassen te telen die van nature niet in ons klimaat kunnen groeien. Vertical farming is daarmee een aantrekkelijk alternatief voor AGF bedrijven en verwerkers die nu wereldwijd producten importeren. Tegelijkertijd bouwt de tuinbouwsector nieuwe kennis op om toe te passen op wereldwijde locaties waar sterke vraag is naar vers voedsel.

Vertical farming in Rotterdam

Momenteel zijn er schetsontwerpen voor een vertical farm in Rotterdam met teeltoppervlakte van 1 tot 10 hectare. De beoogde locatie hiervoor is Nieuw Reijerwaard, het hart van de AGF handel en logistiek. Met deze schaalgrootte sluiten we aan bij het ambitieniveau van deelnemende AGF bedrijven. Door een vertical farm in de directe omgeving, kunnen zij flexibel op de marktvraag inspelen.

Meewerken aan ontwikkeling vertical farm?

We zoeken nog bedrijven en kennisdragers die de vertical farm verder willen helpen ontwikkelen met nieuwe innovaties. Dat kan door praktische zaken zoals welk gewas reageert het beste op welke kleur verlichting? Of hoe vertaal je data van buiten en bodemsensoren naar acties in de kas? Wat is het optimale lichtrecept en welke voedingsstoffen voeg je toe op welk moment? Anderzijds gaat het ook om slimme hardware: welke robotiseringsmogelijkheden zijn er, wat betekent artificial intelligence voor vertical farming?

Bent u high-tech koploper in de tuinbouwsector, AGF handel of -logistiek? Wilt u meewerken aan dit project of meer informatie ontvangen over Vertical Farming in Rotterdam?

Contact Adriaan van der Giessen

Vertical Farming

Vertical farming oplossing voor wereldwijde voedselproblematiek

De regio Rotterdam bevat enorme tuinbouwkennis. Sterker nog, deze kennis wordt in het buitenland zó aantrekkelijk gevonden, dat we een groot deel ervan als exportproduct verkopen. Daarnaast dwingt wereldwijde verstedelijking en klimaatveranderingen ons om efficiëntere vormen van voedselproductie te ontwerpen op locaties in en om steden. Vertical farming biedt dus een uitgelezen kans voor de ultieme win-win situatie: regio Rotterdam als kennisdrager van een nieuw specialisme dat haalbare oplossingen kan bieden voor wereldvoedselvraagstukken.

Vertical farming uitkomst voor megasteden in Japan en China

Vertical farming is voor opkomende Japanse en Chinese megasteden een serieuze optie. Zij houden zich bezig met de centrale vraag: hoe voed ik al mijn burgers? Inwoners zijn daar nu al bereid een dollar meer te betalen voor een krop sla uit een vertical farm. In 2030 zal naar verwachting circa tweederde van de wereldbevolking in steden leven. Niet alleen omdat er nieuwe steden bijkomen, maar vooral omdat huidige steden razendsnel groeien. Metropolen met meer dan 10 miljoen inwoners zijn dan niet langer een uitzondering.

Deze opkomende en sterk groeiende steden vragen om oplossingen voor problemen zoals water- en energiebeheer, voedselvoorziening, logistiek, huisvesting, gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Met vertical farms, tried and tested in de Rotterdamse regio, kunnen we een groot deel van de wereld bevoorraden met innovatieve en lokale voedselsystemen.

Onderzoek naar nieuwe businessmodellen

Kennis van de verticale kas is er al, maar het is nog niet zo vergevorderd als dat van reguliere tuinbouw. Technisch is het al enige tijd mogelijk om op meerdere lagen groenten boven elkaar te telen tot op grote hoogte. Maar waar het om gaat is het onderzoeken van nieuwe businessmodellen. Hier gaat Rotterdam een actieve rol in spelen. We betrekken ondernemers in het onderzoek om te valideren en ondernemers leren steeds meer over high-tech en toekomstverantwoordelijk produceren. We zoeken naar duurzame oplossingen, zoals experimenteren met nieuwe soorten en rassen, vermindering van waterverspilling en hergebruik van reststromen. Ook onderwijs speelt een belangrijke rol in vertical farming, we moeten talenten nu opleiden met de kennis van morgen. In opdracht van Rotterdam Food Cluster onderzochten vijf studenten van Inholland Delft de kansen voor businessmodellen in vertical farming. Bekijk hier het onderzoek.