World Food Park: Vertical Farming

Telen zonder daglicht als alternatief voor import

Door Adriaan van der Giessen > 13 apr, 2017

Rotterdam Food Cluster onderzoekt de potentie van een vertical farm in de Rotterdamse regio. In een vertical farm wordt op meerdere lagen planten, kruiden of gewassen geteeld zonder daglicht. Met behulp van LED verlichting en klimaatcomputers kunnen alle gewenste groeiomstandigheden worden nagebootst. Dit maakt het mogelijk om gewassen te telen die van nature niet in ons klimaat kunnen groeien. Vertical farming is daarmee een aantrekkelijk alternatief voor AGF bedrijven en verwerkers die nu wereldwijd producten importeren. Tegelijkertijd bouwt de tuinbouwsector nieuwe kennis op om toe te passen op wereldwijde locaties waar sterke vraag is naar vers voedsel.

De regio Rotterdam bevat enorme tuinbouwkennis. Sterker nog, deze kennis wordt in het buitenland zó aantrekkelijk gevonden, dat we een groot deel ervan als exportproduct verkopen. Daarnaast dwingt wereldwijde verstedelijking en klimaatveranderingen ons om efficiëntere vormen van voedselproductie te ontwerpen op locaties in en om steden. Vertical farming biedt dus een uitgelezen kans voor de ultieme win-win situatie: regio Rotterdam als kennisdrager van een nieuw specialisme dat haalbare oplossingen kan bieden voor wereldvoedselvraagstukken.

Metropolen in Japan en China

Vertical farming is voor opkomende Japanse en Chinese megasteden een serieuze optie. Zij houden zich bezig met de centrale vraag: hoe voed ik al mijn burgers? Inwoners zijn daar nu al bereid een dollar meer te betalen voor een krop sla uit een vertical farm. In 2030 zal naar verwachting circa twee derde van de wereldbevolking in steden leven. Niet alleen omdat er nieuwe steden bijkomen, maar vooral omdat huidige steden razendsnel groeien. Metropolen met meer dan 10 miljoen inwoners zijn dan niet langer een uitzondering.

Deze opkomende en sterk groeiende steden vragen om oplossingen voor problemen zoals water- en energiebeheer, voedselvoorziening, logistiek, huisvesting, gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Met vertical farms, tried and tested in Rotterdam, kunnen we een groot deel van de wereld bevoorraden met innovatieve en lokale voedselsystemen.

Afstudeeronderzoeken

Kennis van de verticale kas is er al, maar het is nog niet zo vergevorderd als dat van reguliere tuinbouw. Technisch is het al enige tijd mogelijk om op meerdere lagen groenten boven elkaar te telen tot op grote hoogte. Maar waar het om gaat is het onderzoeken van nieuwe businessmodellen. Hier gaat Rotterdam een actieve rol in spelen. We betrekken ondernemers in het onderzoek om te valideren en ondernemers leren steeds meer over high-tech en toekomstverantwoordelijk produceren. We zoeken naar duurzame oplossingen, zoals experimenteren met nieuwe soorten en rassen, vermindering van waterverspilling en hergebruik van reststromen. Onderwijs speelt een belangrijke rol in vertical farming, we moeten talenten nu opleiden met de kennis van morgen. Najaar 2018 starten studenten van Hogeschool Inholland een onderzoek naar haalbare businessmodellen voor een vertical farm op Nieuw Reijerwaard. Na afronding publiceren wij het onderzoek.

Vertical farming in Rotterdam

Momenteel wordt gewerkt aan een schetsontwerp voor een vertical farm met teeltoppervlakte van 10 hectare. De beoogde locatie hiervoor is Nieuw-Reijerwaard, het hart van de AGF handel en logistiek. Met deze schaalgrootte sluiten we aan bij het ambitieniveau van deelnemende AGF bedrijven. De nabijheid van grote AGF bedrijven levert uiterst korte levertijden. Door oogst op bestelling kan nog flexiber op de marktvraag worden ingespeeld.

We zoeken nog bedrijven en kennisdragers die de vertical farm verder willen helpen ontwikkelen met nieuwe innovaties. Dat kan door praktische zaken zoals welk gewas reageert het beste op welke kleur verlichting? Of hoe vertaal je data van buiten en bodemsensoren naar acties in de kas? Wat is het optimale lichtrecept en welke voedingsstoffen voeg je toe op welk moment? Anderzijds gaat het ook om slimme hardware: welke robotiseringsmogelijkheden zijn er, wat betekent artificial intelligence voor vertical farming?

Oproep

Bent u high-tech koploper in de tuinbouwsector, AGF handel of -logistiek? Wilt u meewerken aan dit project of meer informatie ontvangen?

Contact Adriaan van der Giessen