De foodsector digitaliseert, verduurzaamt en innoveert met enorme snelheid. Deze internationale omgeving biedt onderzoeks- en onderwijsinstellingen, werknemers en ondernemers van morgen volop kansen. Samen met het bedrijfsleven, kennis- en opleidingsinstituten stimuleren we het innovatievermogen van de sector en bereiden we de nieuwe generatie voor op de toekomst.

Food for the Future

Skills en New Business modellen in foodsector van de toekomst

Bekijk project

Leren & Werken

Toekomstig onderwijs in de foodsector

Digitalisering, nieuwe technologieën, verduurzaming en verstedelijking beïnvloeden de Rotterdamse foodsector in een razend tempo. Als we voorop willen blijven lopen in de wereld, dan is concreet onderzoek naar innovatie noodzakelijk. Ook zijn aansluitende opleidingen voor de skills van de toekomst onmisbaar. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijven en Gemeente Rotterdam gaan deze uitdaging sámen aan. Ze voeren de komende jaren een concrete onderzoeksagenda uit, gericht op de benodigde businessmodellen van morgen.

Onderzoeksbundel 'Innovatievermogen van het Rotterdam Food Cluster'

4 september 2018

Hoe de Rotterdamse regio heeft kunnen uitgroeien naar de leidende positie in Food wereldwijd en hoe bedrijven (moeten) innoveren om die positie te handhaven, staat centraal in de eerste onderzoeksbundel in een reeks van uitgaven onder de noemer van Food for the Future.

Download hier de Onderzoeksbundel 'Innovatievermogen van het Rotterdam Food Cluster' (pdf) Download (4.28 Mb)