De wereld maakt zich op voor The Next Economy. In deze economie van de toekomst draait het om digitalisering, data en slimmer omgaan met grondstoffen, energie en reststromen. Met World Food Park stimuleert Rotterdam Food Cluster samenwerking gericht op de transitie van de regionale foodsector naar innovatieve productievormen, duurzame logistiek en een nóg aantrekkelijker vestigingsklimaat voor de gehele foodsector.

Enorme Innovatiekracht

Rotterdam Food Cluster stimuleert met projecten, onderzoeken en business cases de transitie naar duurzame logistiek en een nóg aantrekkelijker vestigingsklimaat. De compacte schaal van de regio maakt het mogelijk voor bedrijven om onderling data uit te wisselen en hun logistieke processen op elkaar af te stemmen. Zo focussen we op het valoriseren van reststromen, het faciliteren van flexibel personeel via een gezamenlijke Human Capital Pool en een Smart Logistics systeem dat vervoersbewegingen en kosten sterk zal terugdringen.

Smart Logistics: efficiëntere agrofood transport

Beveiligd uitwisselen logistieke data AGF-sector

Bekijk project

Doet u mee?

Rotterdam Food Cluster doet met het innovatieprogramma World Food Park onderzoek naar nieuwe kansen, mogelijkheden en samenwerkingen, met innovatieve verdienmodellen en een veerkrachtige regio tot gevolg. Hiervoor zijn wij op zoek naar partners en bedrijven die openstaan voor een pilottraject. Ook zoeken we investeerders met interesse in circulariteit. Uiteraard wordt alle informatie zorgvuldig en zeer vertrouwelijk behandeld. Interesse? Neem contact op met Sharon Janmaat

World Food Park: Human Capital Pool

Regionale pool betrokken en opgeleide logistiek flexmedewerkers

Bekijk project

Roadmap Next Economy

World Food Park volgt de Roadmap Next Economy. Econoom Jeremy Rifkin, consultant en best-selling auteur van 'The Third Industrial Revolution' (2011), adviseert in dit document onze "entrepreneurial region” uit te bouwen en versterken via kansrijke verschuivingen op het gebied van datakoppeling (de Digital Gateway), duurzaamheid (Smart Energy Delta) en waardevolle verwerking van reststromen (Circular Economy).