IFAMA

IFAMA2020-Rotterdam goes digital

Dit jaar komen foodprofessionals over de hele wereld samen op het digitale platform van IFAMA. Zij starten of nemen deel aan discussies over het wereldwijde agri- en foodsysteem en volgen webinars over actuele foodthema’s. Het event is begin juni gestart en loopt door tot november 2020. Ook jij bent van harte welkom om mee te doen.

Lees meer over IFAMA2020

Smart Logistics

Duurzamer transport van verse goederen

Hoe zorgen we voor duurzamer transport van verse goederen? Rotterdam Food Cluster ontwikkelt samen met foodbedrijven een digitaal platform – Smart Logistics – voor agrofood-transport in de regio Rotterdam. Hierin wisselen we logistieke data uit in een beveiligde omgeving. Door deze samenwerking kun je je laadruimte beter benutten, wat leidt tot financieel voordeel en minder CO2-uitstoot van vrachtwagens.

Lees meer over Smart Logistics

Dutch Fresh Port

Internationaal knooppunt voor de agro-, vers-, en foodlogistiek

Dutch Fresh Port is een internationaal knooppunt voor de agro-, vers-, en foodlogistiek. Dit knooppunt ligt tussen de A15 en A16 ter hoogte van Barendrecht en Ridderkerk en staat in directe verbinding met de Rotterdamse haven. Bedrijven en overheden werken samen om onder andere de bereikbaarheid in stand te houden en het cluster nog verder te verbeteren.

Lees meer over Dutch Fresh Port

Greenport West-Holland

Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken

De gemeente Rotterdam is lid van de triple helix Greenport West-Holland. Deze organisatie zet zich in voor een vitale en duurzame toekomst van het regionale tuinbouwcluster. Het tuinbouwcluster is van groot belang voor Rotterdam. Het cluster zorgt voor levensmiddelen, creëert banen en is de grootste exporteur van verse groente ter wereld. Ook fungeert het als internationaal kenniscentrum. De Nederlandse tuinbouw is wereldwijd koploper op gebied van schone en veilige teelt en slimme oplossingen voor de energietransitie.

Lees meer over Greenport West-Holland

In 2030 50 procent minder primaire grondstoffen

Verwaarden reststromen en circulaire plastics

Rotterdam streeft ernaar in 2030 50 procent minder primaire grondstoffen te gebruiken.

Rotterdam Food Cluster ondersteunt ondernemers bij het zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Verwaarden van reststromen van ketenpartners is hierbij het uitgangspunt.

 

Lees meer over dit circulaire project

One-stop-shop

Herontwikkeling Groothandelsmarkt Rotterdam

Op de Groothandelsmarkt Rotterdam komen ondernemers uit Rotterdam en de regio bij elkaar voor de verkoop en inkoop van levensmiddelen. Tot eind 2016 was het terrein in de Spaanse Polder eigendom van de gemeente Rotterdam. Inmiddels is het in handen van Urban Industrial, een beleggingsfonds. Zij zijn verantwoordelijk voor de herontwikkeling. De gemeente Rotterdam is hier nauw bij betrokken.

Lees meer over de herontwikkeling Groothandelsmarkt Rotterdam