De gemeente Rotterdam is lid van de triple helix Greenport West-Holland. Deze organisatie zet zich in voor een vitale en duurzame toekomst van het regionale tuinbouwcluster. Het tuinbouwcluster is van groot belang voor Rotterdam. Het cluster zorgt voor levensmiddelen, creëert banen en is de grootste exporteur van verse groente ter wereld. Ook fungeert het als internationaal kenniscentrum. De Nederlandse tuinbouw is wereldwijd koploper op gebied van schone en veilige teelt en slimme oplossingen voor de energietransitie.

Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken

“In de Greenport West-Holland werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. Bijvoorbeeld het aanbod van gezond en veilig voedsel voor iedereen. Door de diverse kennis en ervaring bij elkaar te brengen zorgen we samen voor innovatieve oplossingen. De samenwerking met de gemeente Rotterdam is daarop een mooie aanvulling. Van high tech-kassen en agrologistiek tot toonaangevende kennisinstellingen en strategische ligging. Samen hebben we alles in huis voor een vitale en duurzame voedselketen, die gezond voedsel bereikbaar maakt en waarin we nieuwe kennis ontwikkelen die de wereld overgaat”, aldus Adri Bom-Lemstra voorzitter Greenport West-Holland en gedeputeerde provincie Zuid-Holland.

Greenport West-Holland en de gemeente Rotterdam werken onder andere samen aan de volgende thema’s: human capital, innovatie en evenementen.

Human capital

Het tuinbouwcluster heeft behoefte aan meer personeel en de gemeente wil dat Rotterdammers zijn voorzien van werk. We zoeken zodoende naar mogelijkheden de aantrekkingskracht van de tuinbouwsector als werkgever te vergroten. Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland is een van de oplossingen voor dit vraagstuk. Ook richten we ons op het creëren van toekomstgerichte banen. We vragen opleidingen bijvoorbeeld hun curriculum af te stemmen op de ontwikkelingen binnen het tuinbouwcluster, zodat er in de toekomst ook een match is tussen de competenties van afgestudeerden en de gevraagde werkzaamheden.

Innovatie

Innovatie zorgt ervoor dat de regio aantrekkelijk blijft als exporteur en vestigingsomgeving voor bedrijven. We bevorderen innovatie binnen onder meer de volgende gebieden:

  • logistiek: met behulp van het project Smart Logistics werken we aan duurzaam transport van verse goederen;
  • energietransitie: we werken aan vraagstukken, zoals de ontwikkeling en implementatie van duurzamere energiebronnen en het efficiënter inzetten van beschikbare energie;
  • de toekomstbestendigheid van de sector: we denken na over hoe de tuinbouwbedrijven in tijden van crisis overeind kunnen blijven;
  • productie voor lokale/regionale consumptie: de behoefte aan lokaal geproduceerde levensmiddelen neemt toe onder consumenten. Om vernieuwend te blijven is het belangrijk in te spelen op deze ontwikkeling. Zo blijft de tuinbouwsector vooroplopen.

Evenementen

In 2019 organiseerden we samen het World Food Festival. Tijdens dit evenement maakten Rotterdammers kennis met de hele voedselketen: van zaaien, oogsten en bewerking tot logistiek, consumptie en afvalverwerking. Ook agendeert Greenport West-Holland items voor IFAMA goes digital.

Heb je vragen over ons lidmaatschap? We beantwoorden deze graag.

Neem contact op met Ellen Perik