Op de Groothandelsmarkt Rotterdam komen ondernemers uit Rotterdam en de regio bij elkaar voor de verkoop en inkoop van levensmiddelen. Tot eind 2016 was het terrein in de Spaanse Polder eigendom van de gemeente Rotterdam. Inmiddels is het in handen van Urban Industrial, een beleggingsfonds. Zij zijn verantwoordelijk voor de herontwikkeling. De gemeente Rotterdam is hier nauw bij betrokken.

One-stop-shop

De Groothandelsmarkt Rotterdam is gebouwd in de jaren 60 met als doel iedere Rotterdammer in levensmiddelen te voorzien. Het terrein fungeert als one-stop-shop. De handelaren die hier zijn gevestigd leveren hun producten aan marktkooplieden en supermarkten die niet zijn aangesloten bij een keten. Ook horecaondernemers komen er regelmatig, omdat er producten te koop zijn die je niet bij de traditionele handel vindt. Opvallend is de grote diversiteit in het productaanbod dat direct wordt geïmporteerd uit bijvoorbeeld Suriname, Korea of Turkije. De Groothandelsmarkt Rotterdam creëert eveneens veel werkgelegenheid: meer dan 800 directe en indirecte banen.

Herontwikkeling en uitbreiding

Het complex is na bijna 60 jaar aan vernieuwing toe. Daarom hebben we Urban Industrial gevraagd met bouwplannen te komen voor de sloop, herontwikkeling en uitbreiding. Deze zijn inmiddels gereed en de bouw startte 28 mei 2020. In het artikel Eerste paal uitbreiding Groothandelsmarkt Spaanse Polder vind je meer details.


Schets van de nieuwe Groothandelsmarkt Rotterdam.

Rol gemeente Rotterdam

We hebben onder andere ondersteuning geboden bij het verkrijgen van vergunningen en het verrichten van onderzoek. Ook zorgen we voor verbinding tussen foodondernemers in het omliggende bedrijventerrein Spaanse Polder. Zo organiseren we netwerkbijeenkomsten waar ze kennis kunnen uitwisselen en we brengen bedrijven die zich willen vestigen op de Groothandelsmarkt Rotterdam in contact met Urban Industrial.

Duurzame ontwikkeling

Innovatie, duurzaamheid en groei zijn belangrijke thema’s bij de herontwikkeling van de Groothandelsmarkt Rotterdam. Samen met Urban Industrial en betrokken partijen denken we na over functie-uitbreiding, zoals voedselproductie en verwaarden van reststromen. De deelkeuken Food Union is een van de innovaties. Veel Rotterdamse foodondernemers bereiden en ontwikkelen daar hun producten.

Wil je meer weten over de Groothandelsmarkt Rotterdam? Neem dan contact op met Adriaan van der Giessen.

Contact opnemen