Rotterdam streeft ernaar in 2030 50 procent minder primaire grondstoffen te gebruiken. Rotterdam Food Cluster ondersteunt ondernemers bij het zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Verwaarden van reststromen van ketenpartners is hierbij het uitgangspunt.

Verwaarden van reststromen is belangrijk omdat bij de productie, verwerking en handel van voedsel grote hoeveelheden reststromen vrijkomen. Denk aan aardappelschillen bij frietproductie, snijafval bij groenteverwerkers, koffiedik bij kantoren en groente en fruit van handelaren die niet geschikt zijn voor verkoop in supermarkten. Maar denk ook aan het GFT en etensresten van huishoudens en restaurants.

Belangrijke inhoudsstoffen

Deze reststromen zijn nog van grote waarde: boordevol nutriënten, vezels en andere inhoudsstoffen. Met de juiste technieken kunnen deze stoffen worden onttrokken en gebruikt worden voor nieuwe voedingsmiddelen, grondstoffen voor de chemische industrie of energie. Hierbij geldt dat behoud van nutriënten voor humane consumptie de voorkeur geniet.

Oplossingen voor plastic verpakkingen

Daarnaast is verpakken van voedsel een belangrijk thema binnen het Rotterdam Food Cluster. Onderwerpen die hierbinnen centraal staan zijn: alternatieven voor plastics, vergroten van de herbruikbaarheid en het recyclen van de grondstoffen. Bedrijven die hier nieuwe verdienmodellen voor ontwikkelen vinden in Rotterdam een goede basis om te groeien.

Wat doet de gemeente Rotterdam?

De gemeente Rotterdam bouwt mee aan het netwerk van circulaire ondernemers, stimuleert de ontwikkeling van kennis voor nieuwe verwaardingstechnologieën en circulaire verpakkingen, koppelt onderwijs en onderzoek met het bedrijfsleven en verschaft subsidies.

Voorbeelden van circulaire ondernemers en projecten:

Ben je een circulaire ondernemer en wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen?

Neem contact op met Amelia Oei